NEWS AND EVENTS / Annual discussion on current human rights issues in Latvia

Apr 19, 2011

20 April

Annual discussion on current human rights issues in Latvia

Diskusija noritēs Inetas Ziemeles, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneses un RJA profesores, vadībā un tajā piedalīsies Rīgas Juridiskās augstskolas un Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbinieki. Diskusijas gaitā tiks aplūkoti tādi jautājumi kā:

  • nozīmīgi nesenie spriedumi Eiropas Cilvēktiesību tiesā
  • jaunākie spriedumi Latvijas lietās
  • cilvēktiesību aktualitātes Eiropas Padomes un ANO ietvaros
  • Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas kopienu tiesas mijiedarbība
  • pienācīga kompensācija Eiropas Cilvēktiesību konvencijas izpratnē.

Diskusija ik gadus ir izpelnījusies lielu juristu sabiedrības, valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un arī politiķu uzmanību. Pateicoties Sorosa fondam - Latvija, dalība konferencē ir bez maksas.

Diskusiju vadīs Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese un RJA profesore. Diskusijā vēl piedalīsies Mārtiņš Mits, RJA prorektors, un Sandra Kauliņa, Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vadītāja vietniece.

Pasākuma norises vieta: Rīgā, Strēlnieku ielā 4k-2, Sorosa auditorija. Valoda – latviešu.

Programma

13.00 Ievadvārdi 
Andris Aukmanis, Sorosa fonda – Latvija izpilddirektors
Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese, RJA profesore

13.30 Jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi Latvijas lietās
Mārtiņš Mits, RJA prorektors

14.00 Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas mijiedarbība
Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese, RJA profesore

14.30 Pienācīga kompensācija ECK kontekstā
Sandra Kauliņa, Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vadītāja vietniece

15.00-16.00 Diskusija