NEWS AND EVENTS / Discussion "The concept of imprisonment in Latvian Criminal procedure"

Apr 03, 2011

4 April

Discussion "The concept of imprisonment in Latvian Criminal procedure"

Rīgas Juridiskā augstskola, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS un Sorosa fonds - Latvija organizē diskusiju „Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā”.

Pētījums "Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā" 

Organizatori un atbalstītāji
Diskusija tiek organizēta ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu, sadarbojoties Rīgas Juridiskajai augstskolai un Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS. Projekta „Apcietinājums Latvijas krimināltiesībās” ietvaros Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS veicis pētījumu ar tādu pašu nosaukumu, kurā analizēta pēdējo desmit gadu prakse apcietinājuma kā drošības līdzekļa piemērošanā un izpildē, izvēloties par atskaites punktu Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanos 2005. gada 1. oktobrī.

Projekta īstenošanas gaitā būtisku ieguldījumu snieguši Valsts Policijas, Iekšlietu ministrijas Informācijas Centra, Prokuratūras, Tieslietu ministrijas un citu tiesību aizsardzības institūciju speciālisti.

Par diskusiju
Šī diskusija ir projekta noslēguma aktivitāte. Īstenotā projekta mērķis bija pētīt teorijas un prakses mijiedarbību apcietinājuma piemērošanā ilgākā laika periodā, lai veicinātu efektīvāku kriminālprocesa instrumentu pielietošanu, sekmētu cilvēktiesību ievērošanu kriminālprocesā. Projekta īstenošanas rezultātā tapis pētījums, kuru diskusijā prezentēs tā autors - Dr.jur. Andrejs Judins. Kaut arī pētījums lielākoties fokusēts uz Latviju, tiks sniegts arī ieskats par tiesību piemērošanas praksi ārvalstīs.