RGSL

Apply now

Latvian company Lursoft offers student access to their business and legal databases

Aktivizējot Studenta komplektu, Rīgas Juridiskās augstskolas studentiem tiek sniegta iespēja piekļūt Lursoft datubāzēm – informācijai par uzņēmumiem, amatpersonām, uzņēmumu finanšu datiem. “Studentu komplekts” nodrošina piekļuvi gada pārskatiem, finanšu analīzei, nozaru finanšu koeficientiem, informācijai no Komercķīlu un Maksātnespējas reģistriem, saistību grafam, personu profiliem, tiesu spriedumu datubāzei, normatīvo aktu sistēmai Latlex un statistikas datiem.

Aktivizējot Studenta komplektu, klientam tiek dota iespēja 2 mēnešus piekļūt Lursoft datubāzēm vai arī veikt līdz 100 pieprasījumiem. Viena kalendārā gada ietvaros komplektu iespējams aktivizēt ne vairāk kā 2 reizes. Studenta komplekta cena ir 5 Ls, apmaksu var veikt, izmantojot internetbanku.

Piedāvātie datu avoti:

  • Informācija par uzņēmumiem, amatpersonām, prokūristiem, dalībniekiem;
  • Uzņēmuma finanšu dati – gada pārskati, finanšu analīze;
  • Nozaru finanšu koeficienti;
  • Informācija no Komercķīlu reģistra;
  • Informācija no Maksātnespējas reģistra;
  • Saistību grafs;
  • Personas profils;
  • Tiesu spriedumu datu bāze;
  • Normatīvo aktu sistēma Latlex;
  • Statistikas dati.

Studenta komplektu iespējams aktivizēt, autorizējoties Rīgas Juridiskās augstskolas sistēmā un tad pieslēdzoties Lursoft sistēmai.

Piedāvājums attiecas vienīgi uz aktīvajiem studentiem, t.i., studentiem, kas nav akadēmiskajā atvaļinājumā vai atskaitīti (eksmatrikulēti). Studenta komplekta ietvaros saņemtos pakalpojumus students ir tiesīgs izmantot tikai akadēmiskiem mērķiem. Lietotājam, kurš aktivizējis Studentu komplektu, jāievēro Lursoft sistēmu izmantošanas noteikumi.

AKTIVIZĒT STUDENTA KOMPLEKTU

Read more news

We would like to place cookies on your computer to help us make this website better

Accept and wish to continue