RGSL

Apply now

Ieva Freija-Peccati (LL.M)

Visiting Lecturer
European Law and the Court of Justice

Contacts

Master’s degree in EU law (Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2002)
Lawyer’s diploma (University of Latvia, 2001)

Significant Professional Experience

  • Référendaire, Court of Justice of the European Union, since 2005
  • Visiting lecturer, University of Luxembourg, 2011-2013
  • Lawyer-linguist, Court of Justice of the European Union, 2003-2005

Current research

  • Impact of the EU fundamental freedoms on national direct tax law

Main publications

  • Freija I., Lutere-Timmele D.,  Vasariņš N., Prejudiciālais Nolēmums (Preliminary reference), in Lutere-Timmele, D. (red.)  Eiropas Savienības Tiesību Piemērošana. Rokasgrāmata Praktizējošiem Juristiem (Application of the EU Law – practical guide for lawyers). Otrais papildinātais izdevums,  Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2008  (78.-142. lpp.)
  • Freija I., Vasariņš N., Steidzamības procedūra (Urgent preliminary ruling procedure), Jurista Vārds, 01.07.2008., nr. 24 (529)
  • Freija I., Lutere-Timmele D., Vasariņš N. Prejudiciāls jautājums Eiropas Kopienu tiesai. II- Kopienas aktu interpretācijas un spēkā esamības pārbaude (Preliminary reference II Interpretation and appreciation of the validity of EU legal acts). Jurista Vārds, 04.07.2006., nr.26 (429)
  • Freija I., Lutere-Timmele D., Vasariņš N. Prejudiciāls jautājums Eiropas Kopienu tiesai. I – Prejudiciāla nolēmuma raksturojums (Preliminary reference I Characteristics of the procedure). Jurista Vārds, 19.07.2005., nr.26 (381

We would like to place cookies on your computer to help us make this website better

Accept and wish to continue