RGSL

Apply now

Inese Druviete (Dr.iur.)

Bachelor Programme Director. Docent
Introduction in Law, European Union Law, Comparative Contract Law, ADR

Contacts

Tel.: +371 67039307
Fax: +371 67039240
Wallenberg Building, 5th floor

Dr.iur. (University of Latvia, 2012)
LL.M (Riga Graduate  School of Law, 2003-2004)
Dipl.iur. (University of Latvia, 1997-2002)
B.sc.pol. (University of Latvia, 1997-2000)

Significant Professional Experience

  • 2014 – currently, Riga Graduate School of Law, Docent, Bachelor Programme Director
  • 2007-2013 – Riga Graduate School of Law, Lecturer
  • 2005 – Riga Graduate School of Law, Rector’s Assistant

 Current research

  • International Commercial Arbitration
  • Consumer law

Publications

  • Disclosure of Evidence in Central and Eastern European Countries in Light of the Implementation of the Damages Directive by Inese Druviete, Jūlija Jerņeva and Aravamudhan Ulaganathan Ravindran. In: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Warsaw, 2017 (in preparation)
  • Jerneva, J. and Druviete, I. (2017). Latvia. In: A. Piszcz (ed.), Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press.
  • Druviete I. Payday loans in Latvia: APR. In: Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju. Ljubljana: IUS Software, GV založba: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2017, pp. 93-102.
  • Druviete I. “Šķīrējtiesas priekšrocību teorētiskie un praktiskie aspekti nozares speciālistu skatījumā” – Aktuālas tiesību realizācijas problēmas; Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011, p. 70-82.
  • ”Pagaidu tiesību aizsardzības līdzekļu loma šķīrējtiesu veselībā” – Jurista Vārds, Nr.36 (631) 2010. gada 7. septembris

We would like to place cookies on your computer to help us make this website better

Accept and wish to continue