RGSL

Apply now

Inese Druviete

Docent. Bachelor Programme Director
Introduction in Law, European Union Law, Comparative Contract Law, ADR

Contacts

Tel.: +371 67039307
Fax: +371 67039240
Wallenberg Building, 5th floor

Dr.iur. (University of Latvia, 2012)
LL.M (Riga Graduate  School of Law, 2003-2004)
Dipl.iur. (University of Latvia, 1997-2002)
B.sc.pol. (University of Latvia, 1997-2000)

Significant Professional Experience

  • 2014 – currently, Riga Graduate School of Law, Docent, Bachelor Programme Director
  • 2007-2013 – Riga Graduate School of Law, Lecturer
  • 2005 – Riga Graduate School of Law, Rector’s Assistant

 Current research

  • International Commercial Arbitration
  • Consumer law

Publications

  • ” Šķīrējtiesas priekšrocību teorētiskie un praktiskie aspekti nozares speciālistu skatījumā.” – Aktuālas tiesību realizācijas problēmas; Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011, p. 70-82.
  • ”Pagaidu tiesību aizsardzības līdzekļu loma šķīrējtiesu veselībā” – Jurista Vārds, No.36 (631), 7 September 2010.

We would like to place cookies on your computer to help us make this website better

Accept and wish to continue