RESEARCH AT RGSL / JUSTMEN – Menu for Justice

Pētnieks: Mārtiņš Mits

Laika periods: 2010 – 2012

Projekts „Menu for Justice” bija ambiciozs akadēmisko institūciju tīkls, kuru LLP programmas ietvaros finansēja ES. Tā bija plaša mēroga partnerība, ko veidoja 50 institūcijas no 30 Eiropas valstīm. Projektu koordinēja Boloņas Universitātes Politiskās zinātnes institūts. Akadēmiskā tīkla mērķis bija izstrādāt ieteikumus tiesu, tiesnešu un tieslietu administrācijas izglītības jomā. Izvērtējot izglītības stāvokli tiesību studentu, juristu un tiesnešu izglītības jomā Eiropā, projekta mērķis bija sniegt būtisku informāciju politikas izstrādātājiem, kā arī piedāvāt Eiropas institūcijām un sabiedrībai vadlīnijas, kā pārraudzīt, kādā virzienā mainās juridiskā apmācība Eiropā.

Vairāk informācijas šeit: https://www.academic-projects.eu/menuforjustice/default.aspx

Rezultāti:

Balstoties uz JUSTMEN projektu, ir izdotas divas grāmatas:

Daniela Piana, Philip Langbroek, Tomas Berkmanas, Ole Hammerslev, Otilia Pacurari (eds.), Legal education and judicial training in Europe. The Menu for Justice project report, Eleven International Publishing, 2013.

Pasquale Policastro (ed.), Towards innovation in legal education, Eleven International Publishing, 2013.

Citas publikācijas ir pieejamas šeit: https://www.academic-projects.eu/menuforjustice/Lists/Deliverables/deliverables.aspx