RGSL

Apply now

INETA ZIEMELE
SEPARATE OPINIONS AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Published May 2017
335 pages
ISBN 9789934868405

Look inside

Book is available at the Library of the Riga Graduate School of Law. Price 15 EUR (including VAT).

Overview

This is the first book in the new interdisciplinary book series of the Riga Graduate School of Law. The book is prepared by Professor Ineta Ziemele who was a judge of the European Court of Human Rights. The book explains the nature and impact of Separate Opinions as well as presents a collection of the Opinions which Ineta Ziemele has written alone or together with the other judges of the European Court of Human Rights. Separate Opinions of the judges show the dynamics of human rights adjudication and is a necessary source for a better understanding how the Court works.

Description

Grāmatā apkopotas visas svarīgākās I.Ziemeles atsevišķās domas, kas tapušas gan atsevišķi, gan kopā ar citiem ECT tiesnešiem lietās, kuru izskatīšanā viņa ir piedalījusies laikā no 2005.–2014.gadam. Grāmatas sākumā dots Profesores I.Ziemeles ievadraksts par ECT tiesnešu atsevišķo domu būtību un nozīmi. Tiesnešu atsevišķo domu juridiskā nozīme nav bieži analizēts jautājums, tādēļ šāda padziļināta ievada esība no paša tiesneša puses ir grāmatas pievienotā vērtība.

Lai atvieglotu konkrētu ECT lietu būtības izpratni, kurās I.Ziemele ir izteikusi atsevišķās domas, pirms atsevišķo domu publikācijas norādīts iespējamais Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) pārkāpums, kas minēts iesniegumā ECT un kura pamata ECT ierosinājusi konkrēto tiesvedību, ECT nolēmums, kurā šis Konvencijas pārkāpums tiek atzīts vai netiek atzīts, kā arī doktrīna, kurā analizēts gan spriedums, gan tiesneša atsevišķās domas..

Grāmatā ietverto atziņu labāku izmantošanu atvieglos tās beigās ievietotie Lietu radītājs (Table of Cases) un Jēdzienu rādītājs (Index).

Grāmata dos priekšstatu ne tikai par tiesnešu atsevišķo domu būtību un nozīmi, paužot no tiesnešu vairākuma atšķirīgu viedokli konkrētu tiesisko strīdu risināšanā, bet arī atspoguļos cilvēktiesību izpratnes dinamiku ECT nolēmumos. Tā arī palīdzēs saprast ECT darbības specifiku.

Table of contents

Ziemele Ineta. THE NATURE AND ROLE OF SEPARATE OPINIONS
I.           PROBLEMS OF ADMISSIBILITY CRITERIA AND THE SCOPE OF THE CONVENTION, STRIKE OUT
II.          ECHR AND INTER-STATE DISPUTES
III.        APPLICATION OF ECHR IN TIME
IV.         INTERPRETATION OF ECHR IN LIGHT OF RELEVANT INTERNATIONAL LAW
V.          ABSOLUTE RIGHTS
VI.        QUALIFIED RIGHTS
VII.       EFFECTIVE REMEDIES AND PROCEDURES
VIII.      JUST SATISFACTION
Table of cases
Index

Author information

In 1993 Ineta Ziemele graduated from the Faculty of Law of the University of Latvia, and in 1994 was awarded a master’s degree in law by the Raoul Wallenberg Institute at the University of Lund. She continued post-graduate studies in law and political science at Aarhus University, Denmark. In 1999 she was awarded a PhD by Cambridge University for her doctoral thesis “State Continuity and Citizenship in the Baltic States: Aspects of International and Constitutional Law”.

Ineta Ziemele started her working career in 1990 as an assistant to a member of the Supreme Council of the Republic of Latvia. Later she was advisor to the Foreign Affairs Committee of the Saeima, as well as advisor to the Prime Minister. In 1995, alongside other jobs and studies, she started work as a lecturer at the Faculty of Law of the University of Latvia and established the Human Rights Institute of the Faculty of Law. From 1999 to 2001 she worked at the Directorate General of Human Rights in the Council of Europe. In 2001 Ineta Ziemele was elected Sorderberg Professor at the University of Lund, the Raoul Wallenberg Institute and the Riga Graduate School of Law. She has been an expert in international arbitration proceedings under the rules of the United Nations Commission on International Trade Law and the International Chamber of Commerce.

Ineta Ziemele has been a member of the Commission of Strategic Analysis and the Commission on Constitutional Law established by the Presidents of Latvia. She has served as an expert in numerous international projects, for example as a member of the European Commission E-health expert group and a member of a group of experts on the EU Charter of Fundamental Rights. In 2001 Ineta Ziemele established an international legal journal – the Baltic Yearbook of International Law – and continues as its editor-in-chief. Since 2010 she has been on the list of experts of the Latvian Council of Science, and since 2012 has been a member of the Research Council of the European University Institute. She was a member of the board of the European Society of International Law between 2004 and 2012 and 2014 and 2016.

In 2005 Ineta Ziemele was elected to the office of Judge of the European Court of Human Rights (ECHR). In 2012 she was elected President of a Chamber of the ECHR and chaired the Committee on the Status of Judges.

On 11 September 2014 the Saeima confirmed Ineta Ziemele to the office of justice of the Constitutional Court of the Republic of Latvia and she came into office on 8 January 2015. Since 2015 she is judge ad hoc at the European Court of Human Rights. In 2017 she was selected for the list of arbitrators of the Permanent Court of Arbitration. On May 2017 she has been elected President of the Constitutional Court of the Republic of Latvia.

On 14 April 2014 Ineta Ziemele was decorated with the Order of Three Stars (Class IV). On 18 October 2016 she received the Cabinet of Ministers’ Award for her contribution to building the rule of law in Latvia.

Ineta Ziemele is a recognized scholar in international law. She has written and edited several books and many articles on international law and human rights in English and Latvian. Her research covers a broad range of issues of international and constitutional law, and human rights.

We would like to place cookies on your computer to help us make this website better

Accept and wish to continue