/

Christopher Goddard (M.Ed.)

Christopher Goddard

Lektors
Juridiskā angļu valoda. Juridiskā rakstība. Līgumu sastādīšana Angļu valodas gramatika un stilistika. Maģistra darbu sagatavošana
Tālr.: +371 67039217
Mob: +371 67039240
E-mail:
Valenberga ēka, 5. stāvs

Maģistra grāds (M.Ed.) Šefildas Universitāte (UK) (2002).
Valodniecības institūts (Institute of Linguists) (Lielbritānija). Pēcdiploma grāds tulkošanā (franču¬-angļu) (1986)
Juristu biedrības advokāta kvalifikācijas eksāmeni (Law Society's Solicitors' Qualifying Examinations) (Lielbritānija) (bakalaura grāda ekvivalents) (1971)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

Laika posmā no 1965. līdz 1983.g. Christopher Goddard studēja Anglijas tiesības, ieguva tajās kvalifikāciju un tās praktizēja. Tad sekoja turpmāks studiju un mācību periods, kura rezultātā notika iesaistīšanās starptautiskos projektos Centrāleiropā un Austrumeiropā. Kā jurists lingvists viņš tulko juridiskos tekstus no franču, vācu un krievu valodām angļu valodā, rediģē juridiskos tekstus angļu valodā izdevēju un juridisko biroju vajadzībām. Viņš bijis konsultants juridiskajā lingvistikā Starptautiskajā Krimināltiesā Hāgā, kā arī ES juridiskās rakstības eksperts Valsts prokuratūrā, Tbilisi.

Kopš 1999. gada viņš cieši sadarbojas ar Rīgas Juridisko augstskolu (RJA), kurā atbild par maģistra programmas „Jurists–lingvists” izveidi. Viņš vada profesionālās tālākizglītības kursus juristiem, tiesnešiem, vecākajiem ierēdņiem, tulkotājiem, tulkiem un citiem. Viņa atbildības lokā ir arī juridisko prasmju attīstība un maģistra darba sagatavošanas elementi RJA ES un starptautisko tiesību maģistrantūras programmā.

Aktuālais pētniecības darbs

 • Doktora grāds juridiskajā lingvistikā (Laplandes Universitāte)
 • Beneath the surface: hidden influences on legal systems of interest to the legal linguists, (tiks publicēta The Translator, 2014).
 • A Voice in the Wilderness? Legal Linguistics in Search of a Place in the Curriculum. (2013: tiks publicēta Gémar et al. META)
 • Learning to fly: the prospects for legal linguistics in the academic curriculum... and beyond, (tiks publicēta Williams et al. (eds) 2013, Ashgate)
 • Legal Linguistics as an Academic and Professional Discipline: Identifying Clients, Customers, Stakeholders
  in Heine, Carmen / Engberg, Jan (eds.): Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009. Aarhus 2010 - ISBN: 9788778824745 (online)
 • Fishing with new nets in familiar waters: a legal linguistic foray into comparative law, legal culture, and legal ideology in Lapland Law Review, 2011, issue 1, Law and Language in Partnership and Conflict, Salmi-Tolonen, Tarja, Tukiainen, Iris, Foley, Richard (eds.), pp. 122-144.
 • Didactic aspects of legal English: dynamics of course preparation in Gotti, M. And Williams, C. (eds) ESP Across Cultures 7, 2010 Special issue: Legal English across cultures. Bari: Edipuglia.
 • Goddard, Christopher “Where legal cultures meet: translating confrontation into coexistence" in Investigationes Linguisticae Vol XVII 2009 Adam Mickiewicz University (pp 168-205) 
 • Goddard, C., "A Professional Master’s Programme in Legal Linguistics: A Model for Translators and Lawyers?"  in Sočanac et al. (eds) Curriculum, Multilingualism and the Law. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009, 149-174.
 • Goddard, C., 2009/3: "Legal Linguists: Like Ghosts and True Lovers?" Paper delivered at CERLIS conference, University of Bergamo 18-20 June 2009, in press (publisher: Peter Lang) 
 • Comparative Legal Linguistics (translated from French) with Heikki Mattila (2006, Ashgate)
 • English as an international language of legal communication: inter-cultural aspects. Research Network of Legal Culture and Traditions in the Baltic Sea Area August 27-29, 2004 Vilnius. RGSL Working papers
 • Understanding European Law (with N. Reich and K. Vasiljeva). (2003, Intersentia)
 • Business Idioms International (1994, Prentice Hall)