/

Jan Ramberg (LL.D)

Jan Ramberg

Profesors
RJA Goda profesors. Starptautiskā arbitrāža
E-mail:

Tiesību zinātņu doktors (LL.D), profesors

Profesors Jans Rambergs 1955.gadā absolvējis Upsalas Universitāti un 1970.gadā ieguvis doktora grādu Stokholmas Universitātē. No 1970.gada līdz 1997.gadam strādājis par civiltiesību profesoru un no 1994.gada līdz 1996.gada 30.jūnijam bijis Juridiskās fakultātes dekāns. Jans Rambergs ir privāto tiesību goda profesors no 1996.gada 30.jūnija. Laikā no 1998. gada līdz 2001. gada augustam bija Rīgas Juridiskās augstskolas pirmais rektors.

Profesors Rambergs ir bijis advokāts un partneris Johan Ramberg advokātu birojā Gēteborgā un darbojies vairāku lielu uzņēmumu valdēs (Svenska Handelsbanken, Statliga Adademiska Hus i Stockholm AB), kā arī bijis Transecure S.A.Luxemburg priekšsēdētājs un direktors laikā no 1980.-1985.gadam.

Pazīstams kā nacionālu un starptautisku šķīrējtiesu tiesnesis, viņš ir arī Londonas Starptautiskās šķīrējtiesas loceklis.

Darbojoties kā Starptautiskās Komerciālās prakses komisijas (ICC Commission on International Commercial Practice) viceprezidents un priekšsēdētājs darba grupai, kas sagatavoja 1980., 1990. un 2000. gadu Incoterms dokumenta labojumus, viņš vairāk nekā trīsdesmit gadus ir bijis iesaistīts starptautisko tirdzniecības tiesību un prakses attīstībā. Daudzu grāmatu un rakstu autors par līguma tiesībām, jūras tiesībām, transporta tiesībām, Incoterms 1990, 2000 u.c. angļu, vācu un zviedru valodās.

Profesors Rambergs ir aktīvi darbojies jūras tiesību jomā, būdams Zviedrijas jūras tiesību asociācijas prezidents 1987-1992, Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly redkolēģijas loceklis, Skandināvijas Jūras tiesību institūta goda viceprezidentu, kā arī Starptautiskās Jūras lietu komitejas (the Comité Maritim International) izpildu ģenerālsekretārs.

Publikācijas angļu un vācu valodās:

 • PEPPER III Report: Promotion of Employee Participation in the Profits and Enterprise Results in the New Member and Candidate Countries of the European Union, Country Report Latvia (Inter-University Centre Split/Berlin, 2006).
 • "Unsafe Ports and Berths", Oslo 1967
 • "Cancellation of Contracts of Affreightment on Account of War and Similar Circumstances", Gothenburg Maritime Law Association publication No. 40, 1969
 • "The Law of Carriage of Goods - Attempts at Harmonisation", Scandinavian Studies in Law, 1973, Stockholm
 • Contributions to the UNCTAD/SIDA publication on "Ocean Chartering" (following a Seminar in 1977 under Professor Ramberg's tutorship)
 • "The Vanishing Bill of Lading & the 'Hamburg Rules Carrier'", American Journal of Comparative Law, Volume XXVII, pp.391-406
 • "Die Incoterms Heute und Morgen" (together with Dr.jur.,Dr.h.c. F. Eisemann), GOF-Verlag, Vienna 1980
 • "The China Papers" - a series of lectures in Maritime Law conducted in the People's Republic of China, Stockholm 1981
 • "Incoterms 1980." (The Transnational Law of International Commercial Transactions) Norbert Horn & Clive Schmitthoff editors, pp. 137-151, Deventer, 1982
 • "The Multimodal Transport Document" [International Carriage of Goods: Some Legal Problems and Possible Solutions] C.M. Schmitthoff and R.M. Goode editors, London 1988
 • "Incoterms in the Era of Electronic Data Interchange", Forum Internationale No. 13, Nov. 1988
 • "The Law of Freight Forwarding and the 1992 FIATA Multimodal Transport Bill of Lading", (ed. by FIATA), Zürich, 1993
 • "Guide to Incoterms", Paris 1991
 • "Freedom of Contract in Maritime Law" LMCLQ pp. 178-191, 1993
 • "The Unctad/ICC Rules on Multimodal Transport Documents - Genesis and Contents", (Essays in Honour of Hugo Tiberg), Stockholm 1996
 • "Breach of Contract and Recoverable Losses" (Making Commercial Law, Essays in Honour of Roy Goode pp. 191-200), Oxford 1997
 • "The New Swedish Sales Law" (Centro di studi e ricerche di diritto comparato e straniero, Saggi, Conferenze e Seminari 28), Rome 1997
 • "International Commercial Transactions", Stockholm 1998, 1999

Publikācijas zviedru valodā:

 • "Spedition och fraktavtal", (A Scientific Study of the Law of Freight Forwarding and Transport Contracts), Lund, 1983
 • "Remburseglerna 1983" (Co-author P.G.Persson; a commentary on the 1983 ICC Rules on Documentary Credits), Stockholm, 1983
 • "Allmän avtalsrätt", (A book on contract law for university students of law), 4th edition, Stockholm 1996
 • "Speciell avtalsrätt del I.Köprätt", (Co-author: Jan Heller; a book primarily devoted to sale of goods for university students and practitioners.), Stockholm, 1991
 • "Inledning till köprätt", (Introduction to the law on sale of goods), Stockholm 1993
 • "Vad är rätt?", (Co-author: Anders Hultqvist. An overview of the Swedish legal system), Gothenburg, 1993
 • "Köplagen" , (890 pages of commentary regarding the 1990 Swedish Sale of Goods Act in the Norstedt Series of Law Commentaries), Stockholm, 1995