/

Ģirts Dimdiņš (Ph.D)

Ģirts Dimdiņš

Viesprofesors
Juridiskā ētika un psiholoģija