ZIŅAS UN JAUNUMI / Atvērto durvju diena RJA

May 20, 2011

21. maijs

Atvērto durvju diena RJA

Rīgas Juridiskā augstskola rīko Iepazīšanās dienu 21. maijā plkst. 11.00 un iepriecina potenciālos studentus Jurista lingvista maģistra programmā

RJA piedāvā bakalauru un maģistru studiju programmas, kas sniedz iespēju specializēties tiesībās un biznesā, tiesībās diplomātijā, Eiropas Savienības tiesībās un politikā, starptautiskajās publiskajās tiesībās un cilvēktiesībās, pārrobežu komerctiesībās, tiesībās un finansēs vai juridiskajā lingvistikā. Augstskola spēj sniegt stabilu pamatu veiksmīgai karjerai valsts un privātajā biznesā, piedāvājot kvalitatīvu izglītību angļu valodā. RJA absolventus var sastapt Eiropas Komisijā, Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Parlamentā, kā arī dažādos amatos tādās starptautiskās organizācijās kā Pasaules Banka, Apvienoto Nāciju Organizācijas birojs un starptautiskās biznesa korporācijās.

Vērtīgākais augstskolas kapitāls ir tā pasniedzēji, kas piedāvā starptautiski konkurētspējīgas zināšanas savas kompetences jomās. Lielu daļu mācību nodrošina viesprofesori no starptautiski atzītām universitātēm un organizācijām. Kursos tiek pieaicināti arī vieslektori – vadošie praktiķi no tādām institūcijām kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Eiropas Kopienu tiesa, Starptautiskā krimināltiesa un citām.

Šogad augstskola ir sagādājusi patīkamu pārsteigumu potenciālajiem studentiem - Jurista lingvista maģistra programmai 2011./2012. mācību gadā ir piešķirtas 10 budžeta studiju vietas. Bez tam pirmo reizi Rīgas Juridiskā augstskola piešķir 8 studentiem grantus studiju maksas segšanai 50% apmērā.

Papildus informācija par Juristu lingvistu programmas piedāvājumu.