ZIŅAS UN JAUNUMI / Konference par komerctiesībām Eiropas Savienības dimensijā

May 17, 2011

18.maijā LR Tieslietu ministrija sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju „ Liepa, Skopiņa/ Borenius”, zvērinātu advokātu biroju „LetLaw” un Rīgas Juridiskās augstskolu organizē tiesību zinātnieku un praktiķu konferenci par komerctiesībām Eiropas Savienībā. Konferences novitāte slēpjas ne tikai dažādu komerctiesību jautājumu analizēšanā caur Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma un prakses prizmu, bet arī apstāklī, ka pirmo reizi Tieslietu ministrijas organizētā komerctiesību konference noritēs latviešu – angļu valodā.  

Papildus informācija un prezentācijas

"Par komerctiesībām Eiropas Savienības dimensijā"
Jurista Vārds, 2011. gada 24. maijs