ZIŅAS UN JAUNUMI / Apaļā galda diskusija „Tiesu mediācijas sistēma Kanādā”

Oct 17, 2010

18. oktobris

Apaļā galda diskusija „Tiesu mediācijas sistēma Kanādā”

2010. gada 18.oktobrī RJA sadarbībā ar Kanādas vēstniecību rīkoja apaļā galda diskusiju „Tiesu mediācijas sistēma Kanādā”. Diskusiju vadīja augsti godājamā Ontārio provinces Augstākās tiesas tiesnese Maria T. Linhares de Sousa. Pasākumu atklāja Kanādas vēstnieks Rīgā Scott Heatherington.

Tiesnese Maria T. Linhares de Sousa sniedza pārskatu par mediācijas kā tiesvedībai alternatīvas domstarpību risināšanas (ADR) veida attīstību Kanādā kopš 1970.-80-tajiem gadiem. Tolaik tiesvedības kopējās izmaksas ģimenes lietās bija sasniegušas vidēji 30 tūkstošus latu uz mājsaimniecību un tiesu noslogotības dēļ lietu izskatīšana ilga 3-5 gadus. Tieši šo iemeslu dēļ aizsākās valsts mēroga programma mediācijas un tiesu izlīguma (judicial settlement) ieviešana ģimenes lietās.

Lai gan sākotnēji Kanādā mediācija tika pielietota tikai ģimenes lietās, tomēr tās pozitīvie rezultāti stimulēja mediācijas ieviešanu arī citās jomās. Šobrīd mediācija ir obligāta pirmstiesas procedūra gandrīz visās civillietu grupās un ir secināts, ka, jo agrāk tiek uzsākta mediācija, jo lielāka ir iespēja panākt veiksmīgu atrisinājumu. Bez tam, pat gadījumos, ja puses pārtrauc mediāciju bez vienošanās, vairumā gadījumu gan puses, gan pušu juristi ir bijuši apmierināti ar mediācijas procesu un novērtējuši iespēju piedalīties mediācijā kā labu un noderīgu pieredzi. Atšķirībā no tiesvedības procesa, mediācijā galvenā uzmanība ir pievērsta nevis strīdnieku pozīcijām un prasībām, bet dziļākajām vajadzībām un vērtībām.       

Apaļā galda dalībnieki salīdzināja Latvijas un Kanādas pieredzi un diskutēja par jautājumiem, kas saistīti ar mediācijas ieviešanu Latvijā, piemēram, tiesu mediatoru sarakstu sastādīšanas principiem, mediatoru profesionālo organizāciju pašregulācijas sistēmu, mediatoru konfidencialitātes nodrošināšanu, mediatoru prasmju treniņu.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Rīgas bāriņtiesas, Valsts Probācijas dienesta, Tiesībsarga biroja, Latvijas advokatūras, Rīgas Juridiskās augstskolas, nevalstiskajām organizācijām „Mediācija un ADR”, „Integrētā mediācija Latvijā”, krīzes centriem „Māras centrs” un „Skalbes”, Sorosa fonda - Latvija, kā arī no Kanādas un Lielbritānijas vēstniecībām.

Ulla Zumente-Stīla, Lelde Kāpiņa