ZIŅAS UN JAUNUMI / 10 budžeta vietas! 8 RJA granti studiju maksas segšanai! RJA maģistra programma „Jurists lingvists”

Jun 28, 2011

2011./2012. mācību gadam maģistra programmai „Jurists lingvists” ir piešķirtas 10 Latvijas Republikas valsts finansētas (budžeta) studiju vietas.

2011./2012. mācību gadā RJA piešķir 8 studentiem grantus 50% no studiju maksas, kas paredzēti maģistra programmas „Jurists lingvists” studiju maksas segšanai.

Budžeta vietas un granti ir pieejami kandidātiem no Latvijas, Eiropas un visas pasaules. Sīkāku informāciju skatīt
uzņemšanas noteikumos. Reflektanti, kas vēlas piedalīties konkursā, tiek aicināti uz iestājeksāmenu 2011. gada 5. jūlijā. Iestājeksāmenā tiek pārbaudīta reflektanta spēja izprast juridiskus jautājumus, kā arī angļu valodas zināšanas.