RGSL

Piesakies

Pasniedzēji

Inese Druviete (Dr.iur.)

Bakalauru programmu direktore. Docente
Eiropas Savienības tiesības, Ievads tiesībās, Salīdzinošās līgumtiesības, Alternatīvā strīdu risināšana

Ligita Gjortlere (M.Sci.Soc.)

Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Lektore
Juridiskā pētniecība

Waleed Gumaa (MBA)

Programmas Tiesības un finanses direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās

Toms Krūmiņš (LL.M)

Doktorants / Zinātniskais asistents
Starptautiskās privāttiesības

Christy L. Kollmar (JD, LL.M., MBA, MGM)

Doktorante / Zinātniskā asistente
Ievads tiesību studijās. Ievads tiesībās. Salīdzinošās līgumu tiesības. Bakalaura darbu vadīšana

Žaneta Mikosa (LL.M)

Doktorante / Zinātniskā asistente
Vides tiesības

Mārtiņš Mits (Dr.iur.)

Asociētais profesors
Cilvēktiesības

Ieva Miļūna (LL.M)

Lektore
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās. Starptautiskās krimināltiesības. Starptautiskās humanitārās tiesības. Starptautiskās publikās tiesības. Starptautiskās cilvēktiesības

Laura Ratniece (LL.M)

Doktorante / Zinātniskā asistente
Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Starptautiskās komerctiesības

Ilze Rūse (Dr.phil.)

Asociētā profesore
Eiropas Savienības politika

Aravamudhan Ulaganathan Ravindran (MBA)

Doktorants / Zinātniskais asistents

George Ulrich (PhD)

Profesors
Starptautiskās cilvēktiesības

Ineta Ziemele (PhD)

Profesore
Starptautiskās publiskās tiesības. Cilvēktiesības

Gaļina Žukova (PhD)

Asociēta profesore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana

Goda profesori

Egils Levits (Ass. iur.)

RJA Goda profesors, Eiropas Savienības tiesas tiesnesis
Cilvēktiesības

Jan Ramberg (LL.D)

RJA Goda profesors
Starptautiskā arbitrāža

Eleanor Sharpston (LL.D)

RJA Goda profesore, Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte

Viesprofesori un vieslektori

Silvija Andernovics (MA TEFL)

Vieslektore
Juridiskā angļu valoda

Mamuka Andguladze (PhD)

Viesdocents
Eiropas mediju tiesības

Daunis Auers (Dr.sc.pol.)

Viesprofesors
Salīdzinošā politika

Aldis Austers (M.A.I.S.)

Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture

Ieva Beitika (Dr.sc.comm.)

Viesdocente
Organizāciju komunikācija

Olga Bondare (LL.M)

Vieslektore
Uzņēmumu finanses un grāmatvedība

Kārlis Bukovskis (M.Soc.Sc)

Vieslektors
Ievads diplomātijā. Starptautiskās organizācijas

Edgars Bulvāns (MA)

Vieslektors
Ievads diplomātijā

Sandis Bērtaitis (Mag.iur.)

Vieslektors
Argumentācija un juridiskā spriešana. Tiesību fikozofija

Michael Clark

Vieslektors
Ievads biznesa studijās

Filip Cyuńczyk (Mag. iur.)

Vieslektors
Konstitucionālās tiesības

Matija Damjan (PhD)

Viesdocents
Starptautiskās komerctiesības

Ģirts Dimdiņš (PhD)

Viesprofesors
Juridiskā ētika un psiholoģija. Sociālā psiholoģija

Reinis Druvietis (MBA)

Vieslektors
Organizāciju komunikācija

Kurt Engelen (MA)

Vieslektors
Eiropas Savienības ārpolitika un drošības politika, Diplomātija un konfliktu risināšana. Konflikti pasaulē un drošiba

Karsten Engsig Sorensen (PhD)

Vieslektors
Iekšējā tirgus tiesības

Søren Friis Hansen (PhD)

Visiting Professor
Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

Gundega Genca (MBA)

Vieslektore
Banku un apdrošināšanas tiesības

Christopher Goddard (M.Ed.)

Vieslektors
Juridiskā angļu valoda. Juridiskā rakstība. Līgumu sastādīšana Angļu valodas gramatika un stilistika. Maģistra darbu sagatavošana

Bogumila Hall (PhD)

Viespētniece
ES institūciju tiesības

Morten Hansen (M.Sc.)

Vieslektors
Mikroekonomika un makroekonomika. Integrācijas politekonomija

Mārtiņš Hiršs (MA)

Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture

Kushtrim Istrefi (Dr.iur.)

Vieslektors
Starptautiskais bizness un cilvēktiesības

Csongor István Nagy (PhD)

Viesprofesors
Salīdzinošās darba tiesības. Salīdzinošās deliktu tiesības. Starptautisko ekonomisko attiecību tiesiskās problēmas

Sergejs Jakimovs (LL.M)

Vieslektors
Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati

Zinta Jansons (J.D.)

Vieslektore
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana

Jerzy Jendrośka (PhD)

Viesprofesors
Apkārtējās vides tiesības

Jūlija Jerņeva (LL.M)

Vieslektore
Eiropas Savienības ārējās attiecības. Konkurences tiesības un valsts atbalsts. Iekšējā tirgus tiesības

Andrejs Judins (Dr.jur.)

Viesprofesors
Salīdzinošās krimināltiesības. Krimināltiesības

Indra Karapetjana (Dr.Philol.)

Viesprofesore
Angļu valoda diplomātiem

Ingrīda Kariņa-Bērziņa (J.D.)

Vieslektore
Intelektuālā īpašuma tiesību tirdznieciskie aspekti

Marios Konstantinidis (MBA)

Vieslektors
Ievads biznesa studijās. Ievads uzņēmējdarbībā

Tamužs Kristaps (LL.M)

Vieslektors
Konstitucionālās tiesības. Cilvēktiesību tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Ēriks Kristiāns Selga (LL.M)

Vieslektors
Ievads tiesībās. Starptautiskās publiskās tiesības

Kaspars Kļaviņš (Dr.hist.)

Viesprofesors
Konfliktu risināšana

Didzis Kļaviņš (M.A. )

Vieslektors
Diplomātija un konfliktu risināšana. Starptautiskās organizācijas

Marika Laizāne-Jurkāne(Dr.sc.pol.)

Vieslektore
Starptautiskās organizācijas. Politisko sarunu vadīšanas prasmes

Robert Lane (PhD)

Viesprofesors
Konkurences tiesības un valsts atbalsts

Maarten Lemken (MSc)

Vieslektors
Matemātika sociālajās zinātnēs

Lauris Liepa (LL.M )

Vieslektors
Eiropas sabiedrību tiesības. Juridiskā ētika

Dirk Linowski (Prof. Dr. Dr. h.c.)

Viesprofesors
Starptautiskā finanšu vadība. Riska vadība. Eiropas politikas un ekonomikas izaicinājumi. Ievads matemātikā. Matemātika sociālajās zinātnēs. Statistika sociālajās zinātnēs

Carlos Llorente (PhD)

Viesprofesors
Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Starptautiskās komerctiesības

Ieva Lācenberga-Rocēna (LL.M)

Vieslektore
Eiropas Savienības un Latvijas publiskā iepirkuma tiesības

Vadims Mantrovs (Dr.iur.)

Vieslektors
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības. Eiropas starptautiskās privāttiesības

Vita Matīss (PhD)

Viesprofesore
Globālās pieejas publiskajā diplomātijā

Thomas Maurer (PhD)

Viesprofesors
Finanšu ekonomika

Aleksandra Melesko (LL.M)

Vieslektore
Integrācija un Eiropas Kopienu tiesa. Publisko iepirkumu likums. Starptautiskās organizācijas

Arina Melse (PhD)

Vieslektore
Starptautiskās publiskās tiesības. Starptautiskās cilvēktiesības

Signe Mežinska (Dr.Sc.Soc.)

Viesprofesore
Filosofija

Valts Nerets (LL.M)

Vieslektors
Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Jana Orlova (LL.M)

Vieslektore
Banku un vērtspapīru tiesības

Žaneta Ozoliņa (PhD)

Viesprofesore
Latvijas Universitāte Ievads starptautiskajā politikā. Reģionālā drošības politika. Publiskā uzstāšanās

Mārtiņš Ozoliņš (LL.M)

Vieslektors
Starptautiskās nodokļu tiesības

Paolo Paesani (PhD)

Viesprofesors
Monetārā politika. Makroekonomika. Starptautiskā ekonomika

Gabor Peter Palasti (PhD)

Viesprofesors
Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības. Salīdzinošās mantojuma tiesības. Starptautiskās privātās un procesuālās tiesības. Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Pētniecības metodes

Alla Placinska (Dr.phil.)

Viesprofesore
Spāņu valoda

Klemen Podobnik (PhD)

Viesprofesors
Intelelktuālā īpašuma tiesības

Jānis Priede (PhD)

Viesprofesors
Ievads ekonomikas politikā. Mikroekonomika

Debora Pāvila (M.Jur.)

Vieslektore
Iekšējā tirgus tiesības

Gunda Reire (Dr.sc.pol.)

Vieslektore
Starptautiskās organizācijas

Daiga Rezevska (Dr.iur.)

Vieslektore
Juridiskā metode

Toms Rostoks (PhD)

Viesprofesors
Starptautisko attiecību teorija. Ārpolitikas analīze

Jeļena Sevastjanova

Vieslektore
Krievu valoda

Raimonds Slaidiņš (J.D.)

Vieslektors
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana

Sintija Stipre (Dr.iur.)

Viesdocente
Diplomātiskās tiesības un protokols

Kārlis Sviķis (LLM, MES)

Vieslektors
Latvijas tiesības. Eiropas Savienības tiesības. Līgumtiesības

Tjaco T. van den Hout (LL.M)

Viesprofesors
Starptautiskie nolēmumi

Maija Tipaine (LL.M)

Vieslektore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana

Nataļja Točelovska (M.Sc.)

Viesprofesore
Finanses. Biznesa grāmatvedība

Mārtiņš Vaivars (BA)

Visiting Lecturer
Argumentation and Legal Reasoning

Kristiāna Viļuma (LL.B)

Vieslektore
Mākslas tiesības

Anna Vladimirova-Kryukova (LL.M)

Vieslektore
Datu aizsardzība

Jeļena Vladimirska (PhD)

Visiting Professor
French Language

Ana Vlahek (PhD)

Viesprofesore
Eiropas Savienības tiesības

Rolef de Weijs (PhD)

Viesprofesors
Starptautiskās bankrota tiesības

Jurģis Šķilters (Dr.Phil)

Viesprofesors
Formālā loģika

Barbara Žuromska (LL.M)

Vieslektore
Starptautiskās nodokļu tiesības

Rolands Žīgurs (LL.M)

Vieslektors
Mākslas tiesības

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt