RGSL

Piesakies

Pasniedzēji

Baiba Bebre (LL.M)

Juridiskā informācijas centra vadītāja. Lektore
Eiropas Savienības tiesības. Vides tiesības

Inese Druviete (Dr.iur.)

Docente. Bakalauru programmu direktore
Eiropas Savienības tiesības, Ievads tiesībās, Salīdzinošās līgumtiesības, Aternatīvā strīdu risināšana

Ligita Gjortlere (M.Sci.Soc.)

Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Lektore
Juridiskā pētniecība

Christopher Goddard (M.Ed.)

Lektors
Juridiskā angļu valoda. Juridiskā rakstība. Līgumu sastādīšana Angļu valodas gramatika un stilistika. Maģistra darbu sagatavošana

Waleed Gumaa (MBA)

Programmas Tiesības un finanses direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās

Mel Kenny (Dr. iur.)

Rektora amata kandidāts. Profesors
Salīdzinošās līgumu un komerctiesības. Konkurences tiesības un valsts iejaukšanās

Toms Krūmiņš (LL.M)

Doktorants / Zinātniskais asistents
Starptautiskās privāttiesības

Arina Melse (LL.M/MAS)

Doktorante / Zinātniskā asistente
Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības

Žaneta Mikosa (LL.M)

Doktorante / Zinātniskā asistente
Vides tiesības

Mārtiņš Mits (Dr.iur.)

Asociētais profesors
Cilvēktiesības

Ieva Miļūna (LL.M)

Lektore
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās. Starptautiskās krimināltiesības. Starptautiskās humanitārās tiesības. Starptautiskās publikās tiesības. Starptautiskās cilvēktiesības

Laura Ratniece (LL.M)

Doktorante / Zinātniskā asistente
Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Starptautiskās komerctiesības

Ilze Rūse (Dr.phil.)

Asociētā profesore
Eiropas Savienības politika

Aravamudhan Ulaganathan Ravindran (MBA)

Doktorants / Zinātniskais asistents

George Ulrich (Ph.D)

Profesors
Starptautiskās cilvēktiesības

Ineta Ziemele (Ph.D)

Profesore
Starptautiskās publiskās tiesības. Cilvēktiesības

Gaļina Žukova (Ph.D)

Asociēta profesore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana

Goda profesori

Egils Levits (Ass. iur.)

RJA Goda profesors, Eiropas Savienības tiesas tiesnesis
Cilvēktiesības

Jan Ramberg (LL.D)

RJA Goda profesors
Starptautiskā arbitrāža

Eleanor Sharpston (LL.D)

RJA Goda profesore, Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte

Viesprofesori un vieslektori

Silvija Andernovics (MA TEFL)

Vieslektore
Juridiskā angļu valoda

Maite Anna Schewe (MA)

Vieslektore
Vācu valoda

Katarzyna Anna Gracz (MA, LL.M)

Vieslektore
Eiropas Savienības ārējās attiecības

Kārlis Apkalns (MBA)

Vieslektors
Ievads mārketingā

Daunis Auers (Dr.sc.pol.)

Viesprofesors
Salīdzinošā politika

Aldis Austers (M.A.I.S.)

Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture

Olga Bondare (LL.M)

Vieslektore
Uzņēmumu finanses un grāmatvedība. Biznesa vērtēšana

Kārlis Bukovskis (M.Soc.Sc)

Vieslektors
Ievads diplomātijā. Starptautiskās organizācijas

Ilona Butane (M.Sc/ACCA)

Vieslektore
Partnere, EY. Finanšu grāmatvedība

Sandis Bērtaitis (Mg.iur.)

Vieslektors
Argumentācija un juridiskā spriešana

Pola Cebulak (Ph.D)

Vieslektore
Bizness un cilvēktiesības

Ilona Ceļmalniece (Mg.sc.pol.)

Vieslektore
Eiropas Savienības brīvība, drošība un tiesiskums

Yuliya Chernykh (LL.M)

Vieslektore
Starptautiskā šķīrējtiesa

Ģirts Dimdiņš (Ph.D)

Viesprofesors
Juridiskā ētika un psiholoģija. Sociālā psiholoģija

Kurt Engelen (MA)

Vieslektors
Eiropas Savienības ārpolitika un drošības politika, Diplomātija un konfliktu risināšana. Konflikti pasaulē un drošiba

Karsten Engsig Sorensen (PhD)

Vieslektors
Iekšējā tirgus tiesības

Elīna Feldmane (Mg.iur.)

Vieslektore
Eiropas Savienības brīvība, drošība un tiesiskums

Ieva Freija-Peccati (LL.M)

Vieslektore
Eiropas tiesības un Eiropas Savienības Tiesa

Søren Friis Hansen (PhD)

Visiting Professor
Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

Gundega Genca (MBA)

Vieslektore
Banku un apdrošināšanas tiesības

Morten Hansen (M.Sc.)

Vieslektors
Mikroekonomika un makroekonomika. Integrācijas politekonomija

Mārtiņš Hiršs (MA)

Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture

Kushtrim Istrefi (Dr.iur.)

Vielektors
Starptautiskās cilvēktiesības. Starptautiskais bizness un cilvēktiesības

Csongor István Nagy (Ph.D)

Viesprofesors
Salīdzinošās darba tiesības. Salīdzinošās deliktu tiesības. Starptautisko ekonomisko attiecību tiesiskās problēmas

Zinta Jansons (J.D.)

Vieslektore
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana

Jūlija Jerņeva (LL.M)

Vieslektore
Eiropas Savienības ārējās attiecības. Konkurences tiesības un valsts atbalsts. Iekšējā tirgus tiesības

Andrejs Judins (Dr.jur.)

Viesprofesors
Salīdzinošās krimināltiesības. Krimināltiesības

Asnāte Kalniņa (Mg.iur., MA)

Vieslektore
Eiropas Savienības brīvība, drošība un tiesiskums

Indra Karapetjana (Dr.Philol.)

Viesprofesore
Angļu valoda diplomātiem

Ingrīda Kariņa-Bērziņa (J.D.)

Vieslektore
Intelektuālā īpašuma tiesību tirdznieciskie aspekti

Theis Klauberg (LL.M)

Vieslektors
Intelektuālā īpašuma tiesības

Marios Konstantinidis (MBA)

Vieslektors
Ievads biznesa studijās. Ievads uzņēmējdarbībā

Ēriks Kristiāns Selga (LL.M)

Vieslektors
Ievads tiesībās. Starptautiskās publiskās tiesības

Didzis Kļaviņš (M.A. )

Vieslektors
Konfliktu risināšana. Mūsdienu pasaules vēsture. Starptautiskās organizācijas

Kaspars Kļaviņš (Dr.hist.)

Viesprofesors
Konfliktu risināšana

Christy L. Kollmar (Esq. (JD, LL.M., MBA, MGM))

Vieslektore
Ievads tiesību studijās. Ievads tiesībās. Salīdzinošās līgumu tiesības. Bakalaura darbu vadīšana

Sandris Laganovskis (LL.M)

Vieslektors
Eiropas Savienības brīvība, drošība un tiesiskums

Marika Laizāne-Jurkāne(Dr.sc.pol.)

Vieslektore
Starptautiskās organizācijas. Politisko sarunu vadīšanas prasmes

Robert Lane (PhD)

Viesprofesors
Konkurences tiesības un valsts atbalsts

Kaspars Leduskrasts (MSc)

Vieslektors
Ievads matermātikā. Matemātika sociālajām zinātnēm.Statistika sociālajās zinātnēs

Lauris Liepa (LL.M )

Vieslektors
Eiropas sabiedrību tiesības. Juridiskā ētika

Dirk Linowski (Prof. Dr. Dr. h.c.)

Viesprofesors
Starptautiskā finanšu vadība. Riska vadība. Eiropas politikas un ekonomikas izaicinājumi. Ievads matemātikā. Matemātika sociālajās zinātnēs. Statistika sociālajās zinātnēs

Carlos Llorente (PhD)

Viesprofesors
Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Starptautiskās komerctiesības

Ieva Lācenberga-Rocēna (LL.M)

Vieslektore
Eiropas Savienības un Latvijas publiskā iepirkuma tiesības

Vadims Mantrovs (Dr.iur.)

Vieslektors
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības. Intelektuālā īpašuma tiesības

Vita Matīss (PhD)

Viesprofesore
Globālās pieejas publiskajā diplomātijā

Aleksandra Melesko (LL.M)

Vieslektore
Integrācija un Eiropas Kopienu tiesa. Publisko iepirkumu likums. Starptautiskās organizācijas

Signe Mežinska (Dr.Sc.Soc.)

Viesdocente
Filosofija

Dino Mortensen-Flores (LL.M)

Vieslektors
Starpkultūru dialogs

Aija Odiņa (Mg.philol.)

Vieslektore
Profesionālā komunikācija

Jana Orlova (LL.M)

Vieslektore
Banku un vērtspapīru tiesības

Žaneta Ozoliņa (Ph.D)

Viesprofesore
Latvijas Universitāte Ievads starptautiskajā politikā. Reģionālā drošības politika. Publiskā uzstāšanās

Mārtiņš Ozoliņš (LL.M)

Vieslektors
Starptautiskās nodokļu tiesības

Paolo Paesani (Ph.D)

Viesprofesors
Monetārā politika un banku tiesības. Makroekonomika. Banku regulējums. Starptautiskā ekonomika

Gabor Peter Palasti (Ph.D)

Viesprofesors
Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības. Salīdzinošās mantojuma tiesības. Starptautiskās privātās un procesuālās tiesības. Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Pētniecības metodes

Alla Placinska (Dr.phil.)

Viesprofesore
Spāņu valoda

Klemen Podobnik (PhD)

Viesprofesors
Intelektuālā īpašuma tiesības. ES-ASV salīdzinošās konkurences tiesības

Jānis Priede (PhD)

Viesprofesors
Ievads ekonomikas politikā. Mikroekonomika

Debora Pāvila (M.Jur.)

Vieslektore
Iekšējā tirgus tiesības

Zane Rasnača (LL.M)

Viesdocente
Konstitucionālās tiesības

Gunda Reire (Dr.sc.pol.)

Vieslektore
Starptautiskās organizācijas

Daiga Rezevska (Dr.iur.)

Vieslektore
Juridiskā metode

Toms Rostoks (Ph.D)

Viesprofesors
Starptautisko attiecību teorija. Ārpolitikas analīze

Rolf Seebauer (Ph.D)

Viesprofesors
Starptautiskā finanšu vadība. Starptautiskā vadība un globalizācija

Jeļena Sevastjanova

Vieslektore
Krievu valoda

Dace Silava Tomsone (LL.M)

Vieslektore
Zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu biroja „Cobalt” partnere. Uzņēmumu vadība

Jurgis Skilters (Dr.Phil)

Viesprofesors
Formālā loģika

Raimonds Slaidiņš (J.D.)

Vieslektors
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana

Sintija Stipre (Dr.iur.)

Viesdocente
Diplomātiskās tiesības un protokols

Kārlis Sviķis (LLM, MES)

Vieslektors
Latvijas tiesības. Eiropas Savienības tiesības. Līgumtiesības

Tjaco T. van den Hout (LL.M)

Viesprofesors
Starptautiskie nolēmumi. Starptautiskās tirdzniecības šķīrējtiesas

Maija Tipaine (LL.M)

Vieslektore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana

Nataļja Točelovska (Ph.D)

Viesprofesore
Biznesa grāmatvedība

Mārtiņš Vaivars (BA)

Visiting Lecturer
Argumentation and Legal Reasoning

Michel Verlaine (Ph.D)

Viesprofesors
Korporatīvās finanses. Finanšu ekonomika. Investīciju un fondu vadība. Finanšu arhitektūra

Anna Vladimirova-Kryukova (LL.M)

Vieslektore
Datu aizsardzība

Jeļena Vladimirska (Ph.D)

Visiting Professor
French Language

Ana Vlahek (PhD)

Viesprofesore
Eiropas Savienības tiesības

Rolef de Weijs (PhD)

Viesprofesors
Starptautiskās bankrota tiesības

Barbara Žuromska (LL.M)

Vieslektore
Starptautiskās nodokļu tiesības

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt