RGSL

Piesakies

Pašnovērtējuma ziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumu Nr.668 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 63. punktu augstskola katru akadēmisko gadu aktualizē pašnovērtējuma ziņojumu par katru tās īstenoto akreditēto studiju virzienu un ievieto to augstskolas mājaslapā internetā.

Rīgas Juridiskā augstskola šobrīd īsteno vienu studiju virzienu: „Tiesību zinātne”, kuras ietvaros akreditētas desmit studiju programmas. Par īstenoto studiju virzienu ir sagatavots pašnovērtējuma ziņojums latviešu valodā, ietverot studiju virziena raksturojumu kopumā, katras studiju programmas raksturojumu un kopsavilkumu par studiju virziena attīstības plāniem.

Rīgas Juridiskās augstskolas īstenoto studiju virziena “Tiesību zinātne” publiski pieejamais pašnovērtējuma ziņojums par 2014./2015. akadēmisko gadu ir atrodams šeit:

Studiju virziena “Tiesību zinātne” pašnovērtējuma ziņojums

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt