Par RJA

Personāls

Pasniedzēji 14

Aravamudhan Ulaganathan RavindranMBA
Doktorants / Zinātniskais asistents
Christy L. KollmarJD, LL.M., MBA, MGM
Doktorante / Zinātniskā asistente
Ievads tiesību studijās. Ievads tiesībās. Salīdzinošās līgumu tiesības. Bakalaura darbu vadīšana
Gaļina ŽukovaPhD
Asociēta profesore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana
George UlrichPhD
Doktorantūras programmas direktors. Profesors. Valdes loceklis
Starptautiskās cilvēktiesības
Ieva MiļūnaLL.M
Lektore
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās. Starptautiskās krimināltiesības. Starptautiskās humanitārās tiesības. Starptautiskās publikās tiesības. Starptautiskās cilvēktiesības
Ilze RūseDr.phil.
Asociētā profesore
Eiropas Savienības politika
Inese DruvieteDr.iur.
Bakalauru programmu direktore. Docente
Eiropas Savienības tiesības, Ievads tiesībās, Salīdzinošās līgumtiesības, Alternatīvā strīdu risināšana
Ineta ZiemelePhD
Profesore
Starptautiskās publiskās tiesības. Cilvēktiesības
Laura RatnieceLL.M
Doktorante / Zinātniskā asistente
Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Starptautiskās komerctiesības
Ligita GjortlereM.Sci.Soc.
Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Lektore
Juridiskā pētniecība
Mārtiņš MitsDr.iur.
Asociētais profesors
Cilvēktiesības
Toms KrūmiņšLL.M
Doktorants / Zinātniskais asistents
Starptautiskās privāttiesības
Waleed GumaaMBA
Maģistra programmu direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās
Žaneta MikosaLL.M
Doktorante / Zinātniskā asistente
Eiropas Savienības un starptautiskās vides tiesības

Viesprofesori un vieslektori 64

Aldis AustersM.A.I.S.
Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture
Aleksandra MeleskoLL.M
Vieslektore
Integrācija un Eiropas Kopienu tiesa. Publisko iepirkumu likums. Starptautiskās organizācijas
Alla PlacinskaDr.phil.
Viesprofesore
Spāņu valoda
Ana VlahekPhD
Viesprofesore
Eiropas Savienības tiesības
Andrejs JudinsDr.jur.
Viesprofesors
Salīdzinošās krimināltiesības. Krimināltiesības
Anna Vladimirova-KryukovaLL.M
Vieslektore
Datu aizsardzība
Arina MelsePhD
Vieslektore
Starptautiskās publiskās tiesības. Starptautiskās cilvēktiesības
Barbara ŽuromskaLL.M
Vieslektore
Starptautiskās nodokļu tiesības
Bogumila HallPhD
Viespētniece
ES institūciju tiesības
Carlos LlorentePhD
Viesprofesors
Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Starptautiskās komerctiesības
Christopher GoddardM.Ed.
Vieslektors
Juridiskā angļu valoda. Juridiskā rakstība. Līgumu sastādīšana Angļu valodas gramatika un stilistika. Maģistra darbu sagatavošana
Dace KārkleLL.M
Vieslektore
Finanšu grāmatvedība
Daiga RezevskaDr.iur.
Vieslektore
Juridiskā metode
Daunis AuersDr.sc.pol.
Viesprofesors
Salīdzinošā politika
Debora PāvilaM.Jur.
Vieslektore
Iekšējā tirgus tiesības
Didzis KļaviņšPhD
Vieslektors
Diplomātija un konfliktu risināšana. Starptautiskās organizācijas
Dirk LinowskiProf. Dr. Dr. h.c.
Viesprofesors
Starptautiskā finanšu vadība. Riska vadība. Eiropas politikas un ekonomikas izaicinājumi. Ievads matemātikā. Matemātika sociālajās zinātnēs. Statistika sociālajās zinātnēs
Edgars BulvānsMA
Vieslektors
Ievads diplomātijā
Gabor Peter PalastiPhD
Viesprofesors
Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības. Salīdzinošās mantojuma tiesības. Starptautiskās privātās un procesuālās tiesības. Starptautiskās tirdzniecības tiesības. Pētniecības metodes
Ģirts DimdiņšPhD
Viesprofesors
Juridiskā ētika un psiholoģija. Sociālā psiholoģija
Gunda ReireDr.sc.pol.
Vieslektore
Starptautiskās organizācijas
Gundega GencaMBA
Vieslektore
Banku un apdrošināšanas tiesības
Ieva BeitikaDr.sc.comm.
Viesdocente
Organizāciju komunikācija
Indra KarapetjanaDr.Philol.
Viesprofesore
Angļu valoda diplomātiem
Ingrīda Kariņa-BērziņaJ.D.
Vieslektore
Intelektuālā īpašuma tiesību tirdznieciskie aspekti
Jānis PriedePhD
Viesprofesors
Ievads ekonomikas politikā. Mikroekonomika
Jeļena VladimirskaPhD
Visiting Professor
French Language
Jerzy JendrośkaPhD
Viesprofesors
Apkārtējās vides tiesības
Jūlija JerņevaLL.M
Vieslektore
Eiropas Savienības ārējās attiecības. Konkurences tiesības un valsts atbalsts. Iekšējā tirgus tiesības
Jurģis ŠķiltersDr.Phil
Viesprofesors
Formālā loģika
Kārlis BukovskisM.Soc.Sc
Vieslektors
Ievads diplomātijā. Starptautiskās organizācijas
Kārlis SviķisLLM, MES
Vieslektors
Latvijas tiesības. Eiropas Savienības tiesības. Līgumtiesības
Karsten Engsig SorensenPhD
Vieslektors
Iekšējā tirgus tiesības
Klemen PodobnikPhD
Viesprofesors
Intelelktuālā īpašuma tiesības
Kristaps Tamužs LL.M
Vieslektors
Konstitucionālās tiesības. Cilvēktiesību tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Kurt EngelenMA
Vieslektors
Eiropas Savienības ārpolitika un drošības politika, Diplomātija un konfliktu risināšana. Konflikti pasaulē un drošiba
Kushtrim IstrefiDr.iur.
Vieslektors
Starptautiskais bizness un cilvēktiesības
Lauris LiepaLL.M
Vieslektors
Eiropas sabiedrību tiesības. Juridiskā ētika
Maarten LemkenMSc
Vieslektors
Matemātika sociālajās zinātnēs
Maija TipaineLL.M
Vieslektore
Starptautisko biznesa strīdu izšķiršana
Mamuka AndguladzePhD
Viesdocents
Eiropas mediju tiesības
Marika Laizāne-JurkāneDr.sc.pol.
Vieslektore
Starptautiskās organizācijas. Politisko sarunu vadīšanas prasmes
Mārtiņš HiršsMA
Vieslektors
Mūsdienu pasaules vēsture
Mārtiņš OzoliņšLL.M
Vieslektors
Starptautiskās nodokļu tiesības
Morten HansenM.Sc.
Vieslektors
Mikroekonomika un makroekonomika. Integrācijas politekonomija
Nataļja TočelovskaM.Sc.
Viesprofesore
Finanses. Biznesa grāmatvedība
Paolo PaesaniPhD
Viesprofesors
Monetārā politika. Makroekonomika. Starptautiskā ekonomika
Raimonds SlaidiņšJ.D.
Vieslektors
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana
Reinis DruvietisMBA
Vieslektors
Organizāciju komunikācija
Robert LanePhD
Viesprofesors
Konkurences tiesības un valsts atbalsts
Rolef de WeijsPhD
Viesprofesors
Starptautiskās bankrota tiesības
Sandis BērtaitisMag.iur.
Vieslektors
Argumentācija un juridiskā spriešana. Tiesību fikozofija
Sergejs JakimovsLL.M
Vieslektors
Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati
Signe MežinskaDr.Sc.Soc.
Viesprofesore
Filosofija
Silvija AndernovicsMA TEFL
Vieslektore
Juridiskā angļu valoda
Søren Friis HansenPhD
Visiting Professor
Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības
Thomas MaurerPhD
Viesprofesors
Finanšu ekonomika
Tjaco T. van den HoutLL.M
Viesprofesors
Starptautiskie nolēmumi
Toms RostoksPhD
Viesprofesors
Starptautisko attiecību teorija. Ārpolitikas analīze
Vadims MantrovsDr.iur.
Vieslektors
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības. Eiropas starptautiskās privāttiesības
Valts NeretsLL.M
Vieslektors
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Vita MatīssPhD
Viesprofesore
Globālās pieejas publiskajā diplomātijā
Žaneta OzoliņaPhD
Viesprofesore
Latvijas Universitāte Ievads starptautiskajā politikā. Reģionālā drošības politika. Publiskā uzstāšanās
Zinta JansonsJ.D.
Vieslektore
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana

Goda profesori 2

Egils LevitsAss. iur.
RJA Goda profesors, Eiropas Savienības tiesas tiesnesis
Cilvēktiesības
Eleanor SharpstonLL.D
RJA Goda profesore, Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte

Administrācija 16

Jānis IkstensDr.sc.pol.
Rektora pienākumu izpildītājs. Valdes priekšsēdētājs
George UlrichPhD
Doktorantūras programmas direktors. Profesors. Valdes loceklis
Starptautiskās cilvēktiesības
Inese DruvieteDr.iur.
Bakalauru programmu direktore. Docente
Eiropas Savienības tiesības, Ievads tiesībās, Salīdzinošās līgumtiesības, Alternatīvā strīdu risināšana
Waleed GumaaMBA
Maģistra programmu direktors. Lektors
Projektu vadība. Biznesa stratēģija. Praktiskā biznesa stratēģija. Ievads biznesa studijās
Santa Jastrebova
Studiju daļas vadītāja
Justīne Elferte
Starptautiskā departamenta vadītāja
Ligita GjortlereM.Sci.Soc.
Juridiskās bibliotēkas vadītāja. Lektore
Juridiskā pētniecība
Inga Ugaine
Galvenā grāmatvede
Līva Biseniece
Komunikācijas departamenta vadītāja
Anda Lesiņa
Maģistra programmu vadītāja
Liene Briede
Bakalauru programmu vadītāja
Ulla Zumente-Stīla
Erasmus koordinatore
Studentu konsultante
Sindija Hitrova
Grāmatvede un administratore
Anastasija Aleksejeva
Starptautiskā departamenta jaunākā projektu vadītāja
Zane Meldere
Juridiskā konsultante

Valde 4

Jānis IkstensDr.sc.pol.
Rektora pienākumu izpildītājs. Valdes priekšsēdētājs
Ieva Morica
Valdes locekle. Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore
George UlrichPhD
Doktorantūras programmas direktors. Profesors. Valdes loceklis
Starptautiskās cilvēktiesības
Agris Repšs
Valdes loceklis