RGSL

Piesakies

Studentu asociācija

Rīgas Juridiskās augstskolas Studentu asociācija (RJA SA) ir sabiedriska organizācija, kas darbojas kā studentu pašpārvalde.

RJA SA uzdevumi un mērķi ir:

 • Studentu savstarpējo attiecību veidošana un studentu interešu aizsardzība;
 • Studentu dzīves organizēšana saskaņā ar studentu vēlmēm un interesēm;
 • Starptautisko attiecību un programmu juridiskajā jomā veicināšana RJA studentu vidū;
 • Studentu darbības organizācija ārpus skolas;
 • Citu jautājumu, kas saistīti ar studentu akadēmisko un profesionālo dzīvi, risināšana.

RJA SA Valde 2017./2018. akadēmiskajā gadā:

 • Prezidents – Edgars Poga
 • Viceprezidents – Edvarts Pauls Indārs
 • Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Laura Bārene
 • Biznesa komitejas priekšsēdētājs – Aksels Zingulis
 • Izglītības komitejas priekšsēdētāja – Sabīne Vaivodiša
 • Pasākumu komitejas priekšsēdētāja – Marija Nudga
 • Sporta komitejas priekšsēdētāja – Sindija Bēta
 • Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Roberta Zariņa
 • Sekretārs – Rainers Svoks

Seko SA Facebook un Twitter!

Organizācija

RJA SA biedri ir studenti, kas pašreiz studē RJA. RJA SA asociētie biedri ir goda biedri, seniori un inspektori.

 RJA SA sastāvs ir šāds:

 • RJA SA valde sastāv no prezidenta, viceprezidenta un RJA SA komiteju priekšsēdētājiem. Valdes galvenie uzdevumi ir izpildīt kopsapulcē pieņemtos lēmumus, uzraudzīt un koordinēt komiteju darbību, apstiprināt RJA SA budžetu, kā arī veikt citas darbības, kas tieši saistītas ar RJA SA, kas nav komiteju kompetencē.
 • RJA SA kopsapulce un RJA SA valde – lēmējinstitūcijas
  RJA SA biedru kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija.
 • RJA SA prezidents un viceprezidents:
  RJA SA prezidents pārstāv asociāciju, pārrauga un nodrošina kopsapulces lēmumu īstenošanu, vada valdes darbu, organizē asociācijas ekonomisko un finansiālo darbību.
RJA SA prezidents ir Edgars Poga, edgars.poga@rgsl.edu.lv
 • Viceprezidents koordinē RJA SA komiteju darbību un veic prezidenta pienākumus viņa prombūtnes laikā.
 • RJA SA viceprezidents ir Edvarts Pauls Indārs
 • RJA SA komitejas – izpildinstitūcijas:
  • Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Laura Bārene
  • Biznesa komitejas priekšsēdētājs – Aksels Zingulis
  • Izglītības komitejas priekšsēdētāja – Sabīne Vaivodiša
  • Pasākumu komitejas priekšsēdētāja – Marija Nudga
  • Sporta komitejas priekšsēdētāja – Sindija Bēta
  • Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Roberta Zariņa
  • Sekretārs – Rainers Svoks

Asociētie biedri, inspektori un seniori – padomdevēji:

 • RJA SA asociētie biedri. Jebkura persona, kas aktīvi atbalsta RJA SA var tikt ievēlēta par RJA SA goda biedru. Bijušais RJA SA biedrs, kas atbalsta asociāciju, var tikt ievēlēts par senjoru. Šīm personām ir tiesības piedalīties asociācijas kopsapulcēs un valdes sēdēs ar tiesībām izteikties.
 • Inspektori. Jebkurš RJA pasniedzējs var tikt ievēlēts par RJA SA inspektoru. Galvenais inspektora pienākums ir veicināt kontaktus starp RJA SA biedriem un RJA pasniedzējiem, atbalstīt asociāciju ar padomiem.
 • Iekšējie auditori – kontroles institūcija.

Vēsture

RJA SA Valde 2016./2017. akadēmiskajā gadā:

 • Prezidents – Andrejs Gailis
 • Viceprezidente – Annija Marta Cvetkova
 • Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Zane Bērziņa
 • Biznesa komitejas priekšsēdētāja – Ieva Krūzmane
 • Izglītības komitejas priekšsēdētājs – Rehan Tariq
 • Pasākumu komitejas priekšsēdētāja – Laura Ozoliņa
 • Sporta komitejas priekšsēdētājs – Kristiāns Šaripo
 • Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Dace Trupovniece
 • Sekretāre – Laura Gūtmane

RJA SA Valde 2015./2016. akadēmiskajā gadā:

 • Prezidents – Ričards Zvejnieks
 • Vice-prezidente – Diāna Daukša
 • PR komitejas priekšsēdētāja – Ilvija Mežiņa
 • Biznesa komitejas priekšsēdētāji – Georgs Sīlis/Elvīra Krēķe
 • Izglītības komitejas priekšsēdētāja – Marta Tilhena
 • Pasākumu komitejas priekšsēdētāja – Laura Ozoliņa
 • Starptautiskās organizācijas priekšsēdētāja – Tīna Vecvagare
 • Sporta organizācijas priekšsēdētājs – Roberts Krūmiņš
 • Sekretārs – Niklāvs Zieds

SA Board 2014/2015

 • President Ralfs Henkuzens
 • Vice President Krista Šeped
 • Public Relations Committee chairman Krists Feldmanis
 • Business Committee chairwoman Laura Marija Randere
 • Education Committee chairwoman Inita Dārziņa
 • Events Committee chairwoman Sabīne Kazaka
 • Secretary Ilvija Mežiņa

SA Board 2013/2014

 • President Janis Eismonts
 • Vice President Lauris Zvirbulis/ Ralfs Henkuzens
 • Public Relations Committee chairman Dans Domanevskis
 • Business Committee chairman Deins Kluga
 • Education Committee chairwoman Solveiga Sama
 • Events Committee chairwoman Marta Abola
 • Secretary Liga Dace

SA Board 2012/2013

 • President Otto Tabuns
 • Vice-president Ēriks Kristiāns Selga/ Dana Jurkjāne
 • Business Committee chairman Rihards Zeilis/ chairwoman Marta Cera
 • Education Committee chairwoman Kate Keita Kārkliņa
 • Event Committee chairwoman Kristīne Hovalko
 • PR Committee chairwoman Dana Jurkjāne/ Sarma Gintere

SA Board 2011/2012

 • President Armands Leimanis
 • Vice-president Krista Lubgane
 • Business Committee chairman Juris Dīcmanis
 • Education Committee chairwoman Līva Bažbauere
 • Event Committee chairwoman Agnese Gerharde
 • PR Committee chairwoman Sarma Gintere

SA Board 2010/2011

 • President Edgars Grūbe
 • Vice-president Kristaps Bošs
 • Business Committee chairwoman Katrīna Irbe
 • Education Committee chairwoman Santa Bērziņa
 • Event Committee chairwoman Krista Lubgane
 • PR Committee chairwoman Anete Kalnāja

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt