RGSL

Piesakies

Vēsture

1998. gada 18. marts – tiek parakstīts līgums par Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) dibināšanu starp Latvijas un Zviedrijas valdībām un Sorosa fondu – Latvija. Tūlīt pēc tam tiek parakstīts dāvinājuma līgums, saskaņā ar kuru Sorosa fonds jaunizveidotajai augstskolai dāvina ēku Alberta ielā 13.

1999. gada augusts – sākas mācības pirmajā maģistrantūras programmā, kuru beidzot studenti saņem maģistra grādu tiesību zinātnēs ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M in International and European Law).

2001. gada februāris – sākas mācības pirmajā Dānijas un Latvijas valdību atbalstītajā Eiropas Savienības tiesību maģistrantūras programmā, kuru apgūst juristi no dažādām Latvijas valsts pārvaldes institūcijām.

2001. gada 7. marts – Rīgas Juridiskās augstskolas jauno ēku inaugurācijas ceremonija ar Viņas Karaliskās augstības Zviedrijas kroņprinceses Viktorijas un Valsts Prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas piedalīšanos.

2005. gada 7. novembris – tiek parakstīts Zviedrijas Karalistes un Latvijas Republikas valdību līgums par Rīgas Juridisko augstskolu, saskaņā ar kuru Zviedrijas valdība nodod sev piederošās RJA daļas (76%) Latvijas valdībai, kura savukārt tās nodod Latvijas Universitātei. Sorosa fonds – Latvija turpina pārvaldīt tam piederošās 24% daļas. RJA kļūst par neatkarīgu Latvijas Universitātes sastāvdaļu.

2006. gada janvāris – RJA saņem augstskolas beztermiņa akreditāciju. Maģistrantūras programmas akreditācija ir spēkā līdz 2010. gadam.

2007. gada septembris – sākas mācības otrajā maģistrantūras programmā, kuru beidzot studenti saņems maģistra grādu juridiskajā tulkošanā (M.A. in Legal Linguistics).

2008. gada janvāris – sākas mācības trešajā maģistrantūras programmā, kuru beidzot studenti saņems maģistra grādu tiesību zinātnēs (LL.M in Law and Finance).

2008. gada 11. aprīlis – jubilejas conference “Mācoties Eiropas Savienībā. Tiesības – demokrātijas balsts”, kas veltīta RJA desmit gadu jubilejai un četru gadu jubilejai Latvijas dalībai Eiropas Savienībā.

2008. gada decembris – divas maģistrantūras programmas – “Jurists lingvists” un “Tiesības un finanses” tiek akreditētas līdz 2014. gadam.

2010. gada marts – piecas maģistrantūras programmas – “Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības” (akadēmiskā un profesionālā programma), “Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības”, “Eiropas Savienības tiesības un politika”, “Starptautiskās komerctiesības” tiek akreditētas līdz 2016. gadam.

2010. gada maijs – divas jaunas bakalauru programmas – “Tiesības un bizness” un “Tiesības un diplomātija” tiek licencētas līdz 2013. gadam.

2010. gada septembris – sākas mācības abās jaunajās bakalaura studiju programmās.

2011. gada jūnijs – divas bakalauru programmas – “Tiesības un bizness” un “Tiesības un diplomātija” tiek akreditētas līdz 2013. gadam.

2013. gada aprīlis – doktorantūras programma sadarbībā ar Kopenhāgenas universitātes Juridisko fakultāti tiek licencēta.

2013. gada jūnijs – visas RJA studiju programmas – bakalauru, maģistrantūras un doktorantūras tiek akreditētas līdz 2019. gadam.

2014. gada septembris – sākas mācības padziļinātajā programmā “Tiesības un ekonomika”

2016. gada septembris – sākas mācības intensīvajā programmā “Tiesības un ekonomika”

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt