Pētniecība

Galvenās RJA pētniecības jomas ir starptautiskās tiesības un cilvēktiesības, kā arī Eiropas Savienības tiesības 

Publikācijas

RJA mācībspēku, studentu, viesprofesoru un viespētnieku zinātniskā darba rezultāti 

Projekti