PĒTNIECĪBA RJA / ENACT – European Citizenship

Pētnieki: Kristine Kruma, Laura Meijere, Ivars Indāns, Sandra Baltruka

Laika periods: 2007.gada 1.janvāris – 2010.gada 31.janvāris

Projekts ENACT („Ieviešot Eiropas pilsonību”) tika īstenots Eiropas Komisijas Socio-ekonomisko un humanitāro zinātņu programmas (projektu konkurss FP7-SSH-2007-1) ietvaros. Projekta koordinators bija Pilsonības, identitāšu un pārvaldības centrs (CCIG) Atvērtās Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. ENACT konsorcijs apvienoja pētniekus no trim ES dalībvalstīm (Apvienotā Karaliste, Beļģija un Nīderlande), divām jaunajām dalībvalstīm (Ungārija un Latvija) un kandidātvalsts (Turcija) nolūkā padziļināti pētīt ES pilsonību, precīzāk, tās ieviešanu. Konsorcijs analizēja ES pilsonības ieviešanu gan attiecībā uz pilsoņiem, gan nepilsoņiem.

Vairāk informācijas šeit: http://www.enacting-citizenship.eu/

Publikācijas par ES pilsonību Latvijā ir pieejamas šeit: http://www.enacting-citizenship.eu/index.php/sections/deliverables/cat/wp8_eu_citizenship_in_latvia/