PĒTNIECĪBA RJA / INTEC – Nacionālā integrācijas politika

Pētniece: Kristine Kruma

Laika periods: 2010.gada 1.janvāris – 2010.gada 31.decembris

Projekta mērķis bija sniegt detalizētu un ticamu informāciju par obligāto elementu saturu un ietekmi nacionālo integrācijas politiku jomā. Galvenie pētniecības jautājumi fokusējās uz obligāto integrācijas prasību ieviešanas iemesliem, veidu, kādā tie tiek attīstīti un piemēroti praksē, un šo prasību ietekmi uz imigrantiem.

Gala ziņojumā ietverts salīdzinošs pētījums par politiku, praksi un datiem saistībā ar integrācijas priekšnoteikumiem deviņās ES dalībvalstīs (Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Latvijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē). Nolūkā padarīt pieejamus pētījuma rezultātus, tā provizoriskie rezultāti tika prezentēti starptautiskā konferencē 2010.gada oktobrī, kā arī ar tiem nacionālajos semināros iepazīstināja ziņotāji (pētnieki). 2010.gada 2.decembrī norisinājās seminārs RJA.

Projekta ziņojumi: