PĒTNIECĪBA RJA / PRIV-WAR – ““Kara” privatizācijas regulējums: Eiropas Savienības loma nodrošināt atbilstību starptautiskajām humanitārajām tiesībām un cilvēktiesībām”

Pētnieki: Ineta Ziemele, Ieva Miluna, Sandija Novicka, Signe Zaharova, Ugis Zeltins, Ieva Kalnina, Edmunds Broks

Laika periods: 2008 - 2010

PRIV-WAR („Kara privatizācijas regulējums: Eiropas Savienības loma nodrošināt atbilstību starptautiskajām humanitārajām tiesībām un cilvēktiesībām”) bija pētniecības projekts, ko koordinēja Eiropas Universitātes institūts ar Eiropas tiesību akadēmijas atbalstu sadarbībā ar LUISS „Guido Carli” (Roma) un citiem projekta partneriem: Justa Lībiga Gissenas Universitāte; Rīgas Juridiskā augstskola; Šeffīldas Universitāte; Utrehtas Universitāte. Projekta ietvaros tika vērtēta privāto militāro un drošības uzņēmumu pakalpojumu izmantošanas nozīme bruņoto konfliktu situācijās. Tādējādi tika analizēti normatīvie akti nacionālajā, Eiropas un starptautiskajā līmenī, un izstrādātas rekomendācijas ES nolūkā nodrošināt lielāku atbilstību starptautiskajām humanitārajām un cilvēktiesībām.

Vairāk informācijas šeit: http://priv-war.eu/wordpress/

Rezultāti:

Balstoties uz PRIV-WAR veikto pētniecību, ir publicētas divas grāmatas:

Francesco Francioni and Natalino Ronzitt (eds.), War By Contract: Human Rights, Humanitarian Law and Private Contractors, Oxford University Press, 2011.

Christine Bakker and Mirko Sossai (eds.), Multilevel Regulation of Military and Security Contractors: The Interplay between International, European and Domestic Norms, Hart Publishing, 2012

Pētniecības materiāli, ziņojumi par nacionālajiem normatīvajiem aktiem un tiesu praksi, Pasākumu ziņojumi ir pieejami šeit: http://priv-war.eu/wordpress/?page_id=18