RGSL

Piesakies

Grāmatas

sarkana_krusta_apskatsHenkerts Žans Marī
Starptautisko humanitāro paražu tiesību pētījums : ieguldījums tiesiskuma principa izpratnē un ievērošanā bruņota konflikta laikā

Rīga : Rīgas Juridiskā augstskola, 2010.
ISBN 978 9984 4902 67
Teksts .pdf formātā

Tulkojums no: International Review of the Red Cross No 857, p. 175-212 by Jean-Marie Henckaerts. Study on customary international humanitarian law: A contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict.

rule_of_lawEiropas Savienība un tiesiska valsts: Latvijas pieredze
European Union and the Rule of Law: Experience of Latvia

RJA jubilejas konferences materiāli. – Rīga, 2009.

Grāmatā ir apkopoti konferences „Mācoties Eiropas Savienībā. Tiesības – demokrātijas balsts” materiāli, kas veltīti dažādām tiesību jomām, tostarp Eiropas tiesībām un jaunām dalībvalstīm, tiesiskas valsts principa un pamattiesību ievērošanai, tiesu nolēmumu ekonomiskai ietekmei.

Grāmatas materiālos apskatīti arī imigrācijas, integrācijas un krimināltiesību jautājumi, kā arī ārlietu un drošības politikas aspekti. Rakstu autoru starpā ir vairāki ievērojami Latvijas un ārvalstu tiesību zinātnieki; daudzi no autoriem ir arī RJA mācībspēki. Grāmata būs noderīga visiem, kas vēlas sekot līdzi jaunākajām attīstības tendencēm Eiropas Savienības tiesiskuma jomā un apzināt Latvijas lomu šajā procesā.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt