Studiju programmas

Doktorantūra

Pēcdiploma doktorantūras programma ir izstrādāta sadarbībā ar Kopenhāgenas Universitātes Juridisko fakultāti. Programmas noslēgumā tiek piešķirts doktora grāds tiesību zinātnēs. Pēc programmas pabeigšanas diploma turētājam ir tiesības tikt ieceltam par pilntiesīgu RJA fakultātes locekli, atkarībā no pieejamajiem amatiem. 

Mobilitātes programmas

Būdami aktīvas studentu un mācību spēku kopienas dalībnieki, kas pārstāv vairāk nekā 30 dažādas valstis, studenti nododas starptautiska līmeņa izglītības apguvei jau no saviem pirmajiem soļiem RJA. Erasmus studiju apmaiņa ar vairāk nekā 40 partneru augstskolām un prakses vietām RJA studentiem sniedz iespēju iegūt pieredzi un veidot kontaktus ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē.