STUDĒ RJA / Finanšu un tiesību zinātņu programmas kursu apraksts

Programma ir sadalīta 3 moduļos.

Pirmajā programmas modulī ietverti ievadkursi. Šo kursu mērķis ir sniegt pamata zināšanas un jēdzienus Eiropas tiesībās un finansēs. Studenti, kas studējuši tiesību zinātnes, iegūs pamata zināšanas ekonomikā, turpretim tie, kuri studējuši finanšu vai ekonomikas zinātnes, iegūs nepieciešamo pamatu juridiskajā domāšanā un izpratnē.

1. modulis
Ievadkursi
Juridiskā domāšana un pētniecība
Mikro- un makroekonomika
Ievads tiesībās
Finanšu grāmatvedība
Eiropas Savienības tiesības
Eiropas Savienības tiesiskais regulējums
Monetārā politika

Šīs programmas otro moduli veido specializāciju kursu grupas, studenti var izvēlēties savu specializācijas jomu. Šie kursi piedāvā augstāka līmeņa un specializētus kursus, kas papildinās programmas pamatkursu daļu.

2. modulis
Specializētie kursi

Uzņēmumu finanses
Starptautiskā finanšu vadība
Starptautiskās komerctiesības
Eiropas uzņēmumu tiesības
Eiropas konkurences tiesības
Investīciju kapitāla dinamika un vadība
Bankrota tiesības
Uzņēmumu apvienošana un iegāde 

Programmas trešais modulis studentiem piedāvā virkni izvēles kursu, kuri atbalsta un nostiprina pirmajās divās daļās iegūtās pamatzināšanas un veido izlīdzsvarotu finanšu un tiesību zinātņu kursu piedāvājumu.

3. modulis
Izvēles kursi
Tiesības un ekonomika
Padziļinātas Eiropas uzņēmumu tiesības
Padziļinātas Eiropas konkurences tiesības
Biznesa vērtēšana
Finanšu analīze
Riska vadība
Starptautiskā vadība un globalizācija
Alternatīvā strīdu izšķiršana
Līgumu sastādīšana

Visiem studentiem ir jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. Maģistra darba mērķis ir atklāt studenta spējas veikt starpdisciplinārus pētījumus tiesību zinātnē un finansēs, pamatojoties uz noteiktu metodoloģiju.