STUDĒ RJA / Iespējas

Tālākizglītības programmas ietvaros RJA piedāvā izglītības iespējas privātā un valsts sektora praktizējošiem juristiem un viņu palīgiem. Piedalīšanās kursos ir noderīga arī citiem profesionāļiem, piemēram, uzņēmumu vadītājiem, banku darbiniekiem, juridisko tekstu tulkiem, apdrošināšanas sabiedrību speciālistiem un citiem.

Kursi, semināri, konferences, mācību vizītes, valodu kursi un izglītojošie projekti tiek veidoti, lai juristi varētu sekot līdzi likumdošanas izmaiņām, uzzinātu jaunākās tendences, tiesu praksi, kā arī – apgūtu jaunas iemaņas. Ik gadu tālākizglītības programmas projektos piedalās vairāk kā 700 juristu no dažādām valstīm. Programmas piedāvāto tēmu lokā ir starptautiskās un Eiropas komerctiesības, līgumtiesības, nodokļu jautājumi, publiskais iepirkums, intelektuālais īpašums, juridiskā angļu valoda, cilvēktiesības, mediācija un citi jautājumi.

RJA Tālākizglītības programma ir Starptautiskās juridiskās tālākizglītības asociācijas (ACLEA) biedrs. Tas dod iespēju attīstīt RJA tālākizglītības programmu atbilstoši labākajiem starptautiskajiem standartiem un praksei.