Studēt

Mācību maksa un finansējuma iespējas

Bakalauru programmu mācību maksa 2018./2019. mācību gadā

Programma Par akadēmisko gadu (EUR) Kopā par programmu (EUR)
Tiesības un bizness 3 500 10 500
Tiesības un diplomātija 3 500  10 500

Viengadīgo maģistra programmu mācību maksa 2018./2019. mācību gadā

Programma Kopā par programmu (EUR)
Starptautiskās un ES tiesības 5 500
Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības 5 500
Pārrobežu komerctiesības 5 500
ES tiesības un politika 5 500
Tiesības un finanses 6 500
Tiesības un tehnoloģijas 6 500

Divgadīgo maģistra programmu mācību maksa 2018./2019. mācību gadā   

Programma Kopā par programmu (EUR)
Starptautiskās un ES tiesības   8 500
Tiesības un finanses 11 000

 

Studiju finansēšana

RJA atbalsts

RJA Izcilības stipendija Latvijas vidusskolu absolventiem

2018./2019. studiju gadā Rīgas Juridiskā augstskola piedāvā bezmaksas studiju vietas Latvijas vidusskolu absolventiem – izcilniekiem. Izcilības stipendija, kas segs studiju maksu vienam semestrim, iedibināta, lai dotu iespēju labākajiem skolēniem, kas tiecas pēc panākumiem, izvēlēties izcilas kvalitātes izglītību tepat Latvijā. RJA tiks nodrošināta viena bezmaksas studiju vieta bakalaura studiju programmā „Tiesības un diplomātija” un viena – „Tiesības un bizness”.

Lai pieteiktos Izcilības stipendijai, topošajam studentam kopā ar uzņemšanas dokumentiem ir jāiesniedz motivācijas vēstulepar iespēju studēt RJA bez maksas. RJA studiju maksas atlaižu piešķiršanas komisija izvērtēs visus iesniegumus, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja akadēmiskos sasniegumus (vidējo svērto atzīmi) un citu uzņemšanas prasību izpildi atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem un Studiju līgumam. Uz bezmaksas studiju vietu var pretendēt Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji.

RJA Izcilības balva studentiem

Lai izteiktu atzinību par studentu sasniegumiem, uzsvērtu akadēmiskās izcilības nozīmi un dotu papildus motivāciju studijām, Rīgas Juridiskā augstskola iedibinājusi RJA Izcilības balvu. Katru studiju gadu tiks izvērtēti RJA studentu sasniegumi un apbalvoti labākie bakalaura studenti. Labākajam katra studiju gada bakalaura programmas “Tiesības un diplomātija” un “Tiesības un bizness” studentam tiks piešķirta  500 eiro atlaide mācību maksai nākamajam studiju semestrim.

Citas RJA piedāvātās studiju maksas atlaides

Lai atbalstītu studentus no dažādām sociālajām grupām, novērtētu studentu, absolventu un darbinieku lojalitāti, kā arī veicinātu pieteikšanos RJA studiju programmām, RJA piedāvā studiju maksas atlaides RJA darbiniekiem un viņu bērniem, esošo studentu brāļiem un māsām, bāreņiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, RJA bakalaura programmu absolventiem un SSE-Rīga absolventiem. Lai uzzinātu vairāk par studiju maksas atlaidēm, iepazīsties ar RJA noteikumiem par studiju maksas atlaidēm.

10% atlaide pirmajam studiju gadam agrīnās uzņemšanas pieteikumiem

Lai motivētu kandidātus ar izciliem akadēmiskajiem un profesionālajiem sasniegumiem, RJA ievieš īpašu atlaidi, kas attiecas gan uz vietējiem, gan ārzemju studentiem, kas piesakās Agrīnajai uzņemšanai bakalaura un maģistrantūras programmām. Lai saņemtu 10% atlaidi, kandidātam ir jāatbilst attiecīgajai studiju programmai izvirzītajām prasībām, kā arī pilnībā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums studijām līdz 2019. gada 5. aprīlim.

Citas RJA piedāvātās studiju maksas atlaides

Lai atbalstītu studentus no dažādām sociālajām grupām, novērtētu studentu, absolventu un darbinieku lojalitāti, kā arī veicinātu pieteikšanos RJA studiju programmām, RJA piedāvā studiju maksas atlaides RJA darbiniekiem un viņu bērniem, esošo studentu brāļiem un māsām, bāreņiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, RJA bakalaura programmu absolventiem un SSE-Rīga absolventiem. Lai uzzinātu vairāk par studiju maksas atlaidēm, iepazīsties ar RJA noteikumiem par studiju maksas atlaidēm.

Studiju kredīti ar valsts galvojumu

Studentiem, kas mācās klātienē vai neklātienē, ir iespēja pieteikties studiju kredītam, kas paredzēts mācību maksas segšanai. Turklāt klātienes studentiem ir iespēja pieteikties arī studējošā kredītam, kas paredzēts ikdienas tēriņiem. Patlaban studējošā kredīta maksimāla summa ir 344 eiro mēnesī.

Pateicoties valsts galvojumam, students, kurš saņēmis kredītu mācību apmaksai, studiju laikā neatmaksā ne pamatsummu, ne procentus - aizdevuma atmaksa sākas tikai ar 12.mēnesi pēc augstskolas pabeigšanas. Savukārt studējošā kredīta saņēmējiem studiju laikā ir jāmaksā tikai procenti, bet pamatsummas atmaksa arī sākas ar 12.mēnesi pēc augstskolas pabeigšanas. Turklāt studentiem ir iespējams izmantot kredīta atmaksas atvieglojumus.

Lai saņemtu valsts galvotos kredītus, studentam sākumā jāvēršas savā augstskolā, kur tiek izvērtēts pieteikums. Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas studentam un galvotājam jāiesniedz pieteikums "SEB" internetbankā. Ja ne students, ne galvotājs nav "SEB bankas" klienti, viņiem sākumā būs jādodas uz filiāli noformēt internetbanku, lai tad attālināti varētu iesniegt pieteikumu.

Plašāk par valsts galvotiem kredītiem studentiem informācija šeit