Studēt

Pieteikšanās

1 Prasību pārbaude

Uzņemšanas prasības bakalauriem 

  • Vidējā atzīme 7 balles vidusskolas atestāta sekmju izrakstā; vai C līmenis pēc Eiropas kredītu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS).
  • Angļu valodas zināšanas B2 līmenī, kas atbilsts 68% Latvijas vidusskolas centralizētājā eksāmenā, 550 punktiem TOEFL vai 6 punktiem IELTS, kas iegūti pēdējo trīs gadu laikā.
  • Akadēmiski un zinātniski sasniegumi, aktīva līdzdalība jauniešu organizācijās un citas atbilstošas aktivitātes.

RJA uzņemšanas noteikumi bakalauriem pieejami šeit.

Uzņemšanas prasības maģistriem

Visas maģistrantūras programmas ir pieejamas studentiem, kuri ir saņēmuši bakalaura, maģistra vai līdzvērtīgu grādu tiesību zinātnēs vai ar tām saistītā jomā (ar nosacījumu, ka students spēj apliecināt pamatzināšanas tiesību jomā un atbilstošu darba pieredzi).

Studenti, kuri saņēmuši bakalaura grādu trīsgadīgajā programmā, no RJA piedāvātajām programmām var izvēlēties tikai divgadīgās maģistra programmas.

RJA uzņemšanas noteikumi maģistriem pieejami šeit.

2 Pieteikšanās plānošana

Pieteikšanās uz studijām 2018./2019. gadā noslēdzas 2018. gada 10. jūlijā. Uzņemšanas rezultātus RJA administrācija paziņos studentiem līdz 13. jūlijam pa epastu. 

3 Dokumentu sagatavošana

Lai pieteiktos bakalaura studijām nepieciešami šādi dokumenti:

  • Liecība vai vidusskolas atestātu, ja esi absolvējis.
  • Motivācijas vēstule angļu valodā (maksimums 2 000 zīmes), kurā norādi akadēmiskos sasniegumus un citu svarīgu pieredzi (sociālie projekti, ārpusskolas aktivitātes).
  • Pases kopija un fotogrāfija pases formātā.

Lai pieteiktos maģistra studijām nepieciešami šādi dokumenti:

  • Apstiprināta diploma un diploma pielikuma kopija ar tulkojumu latviešu valodā (ja diploms ir iegūts ārpus Latvijas).
  • pēdējo trīs gadu laikā kārtota TOEFL vai IELTS oficiālais rezultāts – zemākais kvalificējošais punktu skaits TOEFL ir 550 punkti (datorizētam testam – 213; Interneta testam -80); IELTS – 6.0. Reflektanti, kas iepriekšējo augstāko izglītību ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS kārtošanas.
  • Pases kopija un fotogrāfija pases formātā.
  • Motivācijas vēstule angļu valodā (maksimums 2 000 zīmes).

4 Pieteikšanās internetā

Pieteikšanās internetā ir pieejama šeit. Tā izņem ne vairāk kā 30 minūtes. Pēc pieteikuma nosūtīšanas, to var atkārtoti atvērt un papildināt ar nepieciešamu informāciju.  

Papildus informācija un jautājumi

Papildus informācija un jautājumi

Liene Briede
Bakalauru programmu vadītāja
  /  +371 67039 236