RGSL

Piesakies

ES tiesības un politika

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju ES tiesībās un politikā
Studiju programmas ilgums: 1 gads
Studiju valoda: angļu
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 60 ECTS kredītpunkti (40 Latvijas kredītpunkti)

Programma izveidota, lai apmācītu augsta līmeņa ekspertus ar ES tiesību un politikas zināšanām darbam nacionālajā un starptautiskā laukā.

Programmai var pieteikties interesenti, kuri jau ir ieguvuši bakalaura ar 240 ECTS (160 Latvijas kredītpunktiem), maģistra, vai tam pielīdzināmu izglītību tiesību zinātnē vai politikā, vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze.

Ja Jums radušies jautājumi, vai vēlaties uzzināt papildus informāciju par studiju procesu, sazinieties ar maģistra programmu direktoru
Waleed Gumaa
(angļu valodā):
waleed.gumaa@rgsl.edu.lv

 

 

Angļu valodas testu nepieciešamais punktu skaits IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.

Ja līdz iestāšanās termiņa beigām nevarat paspēt nokārtot TOEFL vai IELTS eksāmenu, angļu valodas prasmju līmeni iespējams pārbaudīt, vienojoties par individuālu interviju ar maģistru programmu vadītāju Waleed Gumaa, rakstot uz waleed.gumaa@rgsl.edu.lv vai zvanot +371 2646 9318.
Kursi aptver šādus jautājumus:

  • Integrācija, tiesības un politika
  • brīvība, drošība un tiesiskums
  • iekšējais tirgus
  • ārlietas un drošības politika
  • pārrunu tehnikas
  • ES ārējās attiecības

Kurss ietver teorētiskas studijas, praktiskas nodarbības un maģistra darba izstrādi. Augstskolu beidzot, sekmīgie studenti iegūst maģistra grādu (LL.M) ES tiesībās un politikā.

Ir pieejamā arī nepilna laika maģistra studiju programma. Nepilna laika studiju programmas ilgums ir atkarīgs no studenta izvēlētā studiju plāna. Kopumā nepilna laika studiju programma ir divreiz ilgāka par pilna laika programmu.

Kursi

Mācību procesa laikā studentiem jāapgūst 6 obligātie kursi un 2 izvēles kursi no Starptautisko publisko tiesības un cilvēktiesības programmas vai Pārrobežu komerctiesību programmas. Programma ietver arī specializētos kursus un maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Mācību procesa laikā katrā 6 nedēļu mācību periodā studentiem tiek piedāvāts izvēlēties divus obligātos kursus. Studentiem tiek piedāvāta arī iespēja studēt nepilnu laiku, izvēloties tikai vienu obligāto kursu vienā apmācības periodā. Tātad, nepilna laika studiju ilgums ir divreiz garāks, nekā pilna laika studijas. Tomēr studenti var izvēlēties arī apmācības modeli, kurā tiek apvienotas pilna un nepilna laika studijas.

Pilna laika apmācības nedēļa sastāv no 12 kontaktstundām, kuru laikā notiek lekcijas un semināri divos izvēlētajos kursos, kā arī specializētajos kursos – maģistra dabu izstrāde, juridiskā angļu valoda, juridiskā izpēte un juridiskā ētika.

Mācību procesa viens no galvenajiem elementiem ir lekcijās apgūtā materiāla, kursa uzdevumu un precedentu apspriešana, kurā studentiem ir aktīvi jāpiedalās. Viens no apmācības elementiem ir tiesu izspēles (moot courts). Pilna laika mācību nedēļā vidēji 26 akadēmiskās stundas studentam ir jāvelta patstāvīgajam darbam.

Maģistra darba izstrādes nodarbības sastāda studentu individuālais darbs un individuālas konsultācijas, kā arī kopīgi semināri, kuru mērķis ir sniegt atbalstu maģistra darba tēmas un metodes izvēlē, kā arī pārraudzīt darbu attīstības stadiju.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt