RGSL

Piesakies

Mērķi

Programmu mērķis ir nodrošināt mācības, kas ir noderīgas attiecībās starp Eiropas Savienību un tās Austrumu kaimiņreģionu, kā arī nodrošināt zināšanu tālāk nodošanu, kas ir balstīta uz Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts pieredzi.

Programmas finansē Latvijas valdība, un tā ir īpaši orientēta uz Austrumu partnerības reģionu un Centrālāziju. Programmās ietvertās mērķvalstis tiks noteiktas katram programmas gadam, un 2017. gadā tās ir: Albānija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercogovina, Gruzija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Kosova, Maķedonija, Melnkalne, Moldova, Serbija, Tadžikistāna, Turcija, Turkmenistāna, Ukraina un Uzbekistāna.

Pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā Latvija uzsāka virzību uz ciešāku integrāciju ar Eiropas Savienību, izvirzot dalību Eiropas Savienībā kā galamērķi. Viens no visnozīmīgākajiem notikumiem ceļā uz Eiropas Savienību bija asociācijas līguma parakstīšana 1995. gadā, un 2004. gadā Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Vairāk nekā 20 gadu laikā Latvija ir uzkrājusi plašu un unikālu pieredzi un zināšanas Eiropas integrācijas sfērā, kas var būt noderīgas partneriem, kuri vēlas tuvināties Eiropas Savienībai.

Padziļinātās programmas dažādu valstu pārstāvjiem piedāvās lielisku iespēju mācīties no Latvijas pieredzes. Šīs programmas sniegs praktisku atbalstu Eiropas kaimiņreģiona un Centrālāzijas valstu centieniem tuvināties Eiropas Savienībai.

Programmu darbību uzraudzīs Rīgas Juridiskā augstskola sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju.

Programmu dalībnieki gūs papildus atbalstu no partneriem, kuru vidū ir Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīgas Ekonomikas augstskola, Latvijas Universitāte un Eiropas Publiskās pārvaldes institūts.

Programmu apraksts

Programmas sastāv no šādiem elementiem:

  • Apmācība ierēdņiem, kā arī pilsoniskās sabiedrības un akadēmiskās vides pārstāvjiem no Eiropas Savienības Austrumu kaimiņreģiona, tai skaitā Austrumu partnerības reģiona un Centrālāzijas, kā arī pārejas posma valstīm.
  • Uzsvars uz juridisko, ekonomisko un politisko aspektu izpratni Eiropas Savienības ietvaros, izmantojot starpdisciplināru pieeju, kas balstīta gan mācību nodarbībās, gan praktiskā pieredzē.
  • Speciāla sertifikāta piešķiršana, kā arī iespēja, vēlāk apgūstot papildu studiju kursus par dalībnieku personīgajiem līdzekļiem, iegūt maģistra grādu.

Programmās piedāvātie kursi ir izvēlēti tā, lai nodrošinātu gan dažādību, gan integritāti izmantotajā starpdisciplinārajā pieejā, kas koncentrējas uz tiesībām un ekonomiku, pievēršot uzmanību arī politikas jautājumiem.

Pamatā programmas tiecas identificēt katras aplūkotās jomas pamatprincipus un vērtības, lai veidotu vispārēju izpratni, līdztekus specifiskām prasmēm starptautisko pārrunu vadībā, institucionālajā sadarbībā un Eiropas Savienības jautājumos.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt