RGSL

Piesakies

Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās publiskajās tiesībās un cilvēktiesībās
Studiju programmas ilgums: 1 gads
Studiju valoda: angļu
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 60 ECTS kredītpunkti (40 Latvijas kredītpunkti

Ja Jums radušies jautājumi, vai vēlaties uzzināt papildus informāciju par studiju procesu, sazinieties ar maģistra programmu direktoru
Waleed Gumaa
(angļu valodā):
waleed.gumaa@rgsl.edu.lv

 

Programma paredzēta studentiem, kurus interesē darbs ar starptautisko publisko tiesību jautājumiem, tostarp ar cilvēktiesību jautājumiem nacionālo un starptautisko tiesību kontekstā. Programmā tiek piedāvāts padziļināti apgūt starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības, šo divu tiesību jomu mijiedarbības principus un to pašreizējo attīstību.

Programmai var pieteikties interesenti, kuri jau ir ieguvuši bakalaura ar 240 ECTS (160 Latvijas kredītpunktiem), maģistra, vai tam pielīdzināmu izglītību tiesību zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze.

Angļu valodas testu nepieciešamais punktu skaits IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.
Ja līdz iestāšanās termiņa beigām nevarat paspēt nokārtot TOEFL vai IELTS eksāmenu, angļu valodas prasmju līmeni iespējams pārbaudīt, vienojoties par individuālu interviju ar maģistru programmu vadītāju Waleed Gumaa, rakstot uz waleed.gumaa@rgsl.edu.lv vai zvanot +371 2646 9318.

Programmas kursi ietver šādus jautājumus:

 • starptautisko publisko tiesību un cilvēktiesību teorija un attīstība;
 • starptautiskās humanitārās tiesības un strīdu risināšana;
 • starptautiskās krimināltiesības;
 • Eiropas cilvēktiesības;
 • bizness un cilvēktiesības.

Kurss ietver teorētiskas studijas praktiskas nodarbības un maģistra darba izstrādi. Augstskolu beidzot, sekmīgie studenti iegūst maģistra grādu (LL.M) starptautiskajās publiskajās tiesībās un cilvēktiesībās.

Pilsoniskās sabiedrības līderības stipendijas ir pieejamas ārvalstu studentiem, kas vēlas studēt Starptautisko publisko tiesību un cilvēktiesību programmā.

Ir pieejama arī nepilna laika maģistra studiju programma. Nepilna laika studiju programmas ilgums ir atkarīgs no studenta izvēlētā studiju plāna. Kopumā nepilna laika studiju programma ir divreiz ilgāka par pilna laika programmu.

Kursi

Mācību procesa laikā studentiem jāapgūst 6 obligātie kursi un 2 izvēles kursi no Pārrobežu komerctiesību programmas vai Eiropas Savienības tiesību un politikas programmas. Programma ietver arī specializētos kursus un maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Programmā tiek piedāvāti sekojoši obligātie kursi:

 • Starptautisko tiesību sistēma un cilvēktiesības: teorija un attīstība
 • Starptautiskās humanitārās tiesības
 • Starptautiskās krimināltiesības
 • Eiropas cilvēktiesības attīstībā
 • Cilvēktiesības un bizness
 • Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

Mācību procesa laikā katrā 6 nedēļu mācību periodā studentiem tiek piedāvāts izvēlēties divus obligātos kursus. Studentiem tiek piedāvāta arī iespēja studēt nepilnu laiku, izvēloties tikai vienu obligāto kursu vienā apmācības periodā. Tātad, nepilna laika studiju ilgums ir divreiz garāks, nekā pilna laika studijas. Tomēr, studenti var izvēlēties arī apmācības modeli, kurā tiek apvienotas pilna un nepilna laika studijas.

Pilna laika apmācības nedēļa sastāv no 12 kontaktstundām, kuru laikā notiek lekcijas un semināri divos izvēlētajos kursos, kā arī specializētajos kursos – maģistra dabu izstrāde, juridiskā angļu valoda, juridiskā izpēte un juridiskā ētika.

Mācību procesa viens no galvenajiem elementiem ir lekcijās apgūtā materiāla, kursa uzdevumu un precedentu apspriešana, kurā studentiem ir aktīvi jāpiedalās. Viens no apmācības elementiem ir tiesu izspēles (moot courts). Pilna laika mācību nedēļā vidēji 26 akadēmiskās stundas studentam ir jāvelta patstāvīgajam darbam.

Maģistra darba izstrādes nodarbības sastāda studentu individuālais darbs un individuālas konsultācijas, kā arī kopīgi semināri, kuru mērķis ir sniegt atbalstu maģistra darba tēmas un metodes izvēlē, kā arī pārraudzīt darbu attīstības stadiju.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt