RGSL

Piesakies

Fakti un skaitļi

Studijas RJA ir unikālas ar to, ka tām piemīt gan starptautiskām, gan vietējām studijām raksturīgās īpašības, jo studiju kvalitāte ir augstākās kvalitātes starptautisko studiju līmenī, savukārt, studentiem veltītā uzmanība un rūpes par tiem ir ļoti individuālas. Tā rezultātā ir iespējams gūt starptautisku pieredzi un zināšanas, saglabājot komfortu un vietējo vidi.

Augsti kvalificēti pasniedzēji

RJA mācību procesā ir iesaistīti gan vietējie pasniedzēji, gan arī ļoti plašs starptautisko mācībspēku klāsts, kas ierodas Rīgā, lai pasniegtu atsevišķus kursus. Pasniedzēju akadēmiskā kvalifikācija ir ļoti augsta, savukārt, to praktiskā pieredze ir nenovērtējama, kā rezultātā studijās tiek apgūti gan pamata aspekti, gan arī gūtas iemaņas, kas ir ārkārtīgi svarīgas karjeras izaugsmē.

Studentu aktīva piedalīšanās mācību procesā ir būtiska visās programmās. Diskusiju laikā mācībspēki nodrošina visas grupas piedalīšanos apmācībā, kā arī jauniegūto zināšanu pielietošanā.

Īpašas studiju programmas

RJA piedāvā pilnu studiju ciklu – no bakalaura programmām uz maģistrantūru un pēc tās arī doktorantūru. RJA diplomi ir starptautiski atzīti un garantē to, ka students ir sasniedzis augstu akadēmisko un profesionālo līmeni.

Studijas ir balstītas uz starpdisciplināru pētniecību. Ar lekciju palīdzību tiek veidots pamats diskusijām un veicinātano pētījumiem gūtā mācību pieredze, bet semināri notiek nelielās grupās.Studijas papildina tiesu izspēles un citas lomu spēles vai simulācijas.

Starptautiska vide

Rīga un Latvija atrodas Baltijas valstu centrā. Latvija ir arī daļa no dažādiem savstarpēji savienotiem reģioniem – gan kā Eiropas Savienības dalībvalsts, gan kā Ziemeļvalstu reģiona sastāvdaļa, gan kā vārti uz Austrumeiropu.

Šobrīd RJA mācās studenti no 20 dažādām valstīm un aptuveni 50% studentu ir no ārzemēm. Erasmus apmaiņas programmas studenti arī studē RJA saskaņā ar līgumiem, ko RJA noslēgusi ar atsevišķām mācību iestādēm. Kursu katalogā atrodams plašs to kursu saraksts, kas tiek piedāvāti Erasmus apmaiņas programmā.

Plašas iespējas darba tirgū

RJA absolventi strādā juridiskajos birojos, bankās un starptautiskos uzņēmumos, pateicoties izcilām zināšanām Eiropas un starptautisko tiesību jomā un labai angļu valodai. Parlamenti, ministrijas, valdības aģentūras un tiesas arī augsti vērtē RJA absolventus.

RJA izglītības kvalitāti un tās absolventu augsto nodarbinātības līmeni apstiprina amati Eiropas Komisijā, Eiropas Kopienu Tiesā, Eiropas Padomē un Eiropas Parlamentā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Pasaules Bankā un Apvienoto Nāciju Organizācijā.

Studentu dzīve

RJA atbalsta studentu aktīvu akadēmisko un sociālo dzīvi. RJA ir pieejams viss mūsdienīgais mācību aprīkojums, ieskaitot ātrgaitas internetu. Bibliotēka piedāvā piekļuvi datu bāzēm un tiešsaistes akadēmiskajām publikācijām, kas iespējama arī attālināti.

Daudzas mācību telpas tiek lietotas kopīgi ar Rīgas Stokholmas Ekonomikas augstskolu, radot universitātes vidi un pastiprinot starptautisku gaisotni. Studentu un mācībspēku kafejnīca, kas ir kopīga abām mācību iestādēm, ir studentu ikdienas kontaktpunkts.

 

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt