RGSL

Piesakies

Stipendijas

10% atlaide pirmajam studiju gadam agrīnās uzņemšanas pieteikumiem

Lai motivētu kandidātus ar izciliem akadēmiskajiem un profesionālajiem sasniegumiem, RJA ievieš īpašu atlaidi, kas attiecas gan uz vietējiem, gan ārzemju studentiem, kas piesakās Agrīnajai uzņemšanai bakalaura un maģistrantūras programmām. Lai saņemtu 10% atlaidi, kandidātam ir jāatbilst attiecīgajai studiju programmai izvirzītajām prasībām, kā arī pilnībā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums studijām līdz 2018. gada 5. aprīlim.

Agrīnās uzņemšanas loterija

Rīgas Juridiskā augstskola izsludinājusi Agrīnās uzņemšanas loteriju, kas šogad piedāvā iespēju laimēt vienu bezmaksas studiju vietu vienam mācību gadam bakalaura un vienu – maģistrantūras studiju programmās. Lai piedalītos izlozē, potenciālajam studentam ir jāiesniedz uzņemšanas dokumenti ag rīnajai uzņemšanai – līdz 2018. gada 5. aprīlim

RJA Izcilības stipendija Latvijas vidusskolu absolventiem

2017./2018. studiju gadā Rīgas Juridiskā augstskola piedāvā bezmaksas studiju vietas Latvijas vidusskolu absolventiem – izcilniekiem. Izcilības stipendija, kas segs studiju maksu vienam semestrim, iedibināta, lai dotu iespēju labākajiem skolēniem, kas tiecas pēc panākumiem, izvēlēties izcilas kvalitātes izglītību tepat Latvijā. RJA tiks nodrošināta viena bezmaksas studiju vieta bakalaura studiju programmā „Tiesības un diplomātija” un viena – „Tiesības un bizness”.

Lai pieteiktos Izcilības stipendijai, topošajam studentam kopā ar uzņemšanas dokumentiem ir jāiesniedz motivācijas vēstulepar iespēju studēt RJA bez maksas. RJA studiju maksas atlaižu piešķiršanas komisija izvērtēs visus iesniegumus, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja akadēmiskos sasniegumus (vidējo svērto atzīmi) un citu uzņemšanas prasību izpildi atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem un Studiju līgumam. Uz bezmaksas studiju vietu var pretendēt Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji.

RJA Izcilības balva studentiem

Lai izteiktu atzinību par studentu sasniegumiem, uzsvērtu akadēmiskās izcilības nozīmi un dotu papildus motivāciju studijām, Rīgas Juridiskā augstskola iedibinājusi RJA Izcilības balvu. Katru studiju gadu tiks izvērtēti RJA studentu sasniegumi un apbalvoti labākie bakalaura studenti. Labākajam katra studiju gada bakalaura programmas “Tiesības un diplomātija” un “Tiesības un bizness” studentam tiks piešķirta  500 eiro atlaide mācību maksai nākamajam studiju semestrim.

Citas RJA piedāvātās studiju maksas atlaides

Lai atbalstītu studentus no dažādām sociālajām grupām, novērtētu studentu, absolventu un darbinieku lojalitāti, kā arī veicinātu pieteikšanos RJA studiju programmām, RJA piedāvā studiju maksas atlaides RJA darbiniekiem un viņu bērniem, esošo studentu brāļiem un māsām, bāreņiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, RJA bakalaura programmu absolventiem un SSE-Rīga absolventiem. Lai uzzinātu vairāk par studiju maksas atlaidēm, iepazīsties ar RJA noteikumiem par studiju maksas atlaidēm.

Citas RJA piedāvātās studiju maksas atlaides

Lai atbalstītu studentus no dažādām sociālajām grupām, novērtētu studentu, absolventu un darbinieku lojalitāti, kā arī veicinātu pieteikšanos RJA studiju programmām, RJA piedāvā studiju maksas atlaides RJA darbiniekiem un viņu bērniem, esošo studentu brāļiem un māsām, bāreņiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, RJA bakalaura programmu absolventiem un SSE-Rīga absolventiem. Lai uzzinātu vairāk par studiju maksas atlaidēm, iepazīsties ar RJA noteikumiem par studiju maksas atlaidēm.

Citi pieejamie grantu un stipendiju avoti 

Stipendijām aicināti pieteikties ir studenti un pētnieki no Beļģijas, Bulgārijas, Kipras, Horvātijas, Somijas, Francijas, Gruzijas, Grieķijas, Ungārijas, Izraēlas, Itālijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Meksikas, Moldovas, Mongolijas, Peru, Polijas, Portugāles, Dienvidkorejas, Tadžikistānas, Ķīnas Tautas Republikas, Turcijas, Turkmenistānas un Uzbekistānas.

 

 

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt