RGSL

Piesakies

Noteikumi

044a20ad55076ee0ab0a0640a82c73b7 Atceroties Rīgas Juridiskās augstskolas prorektori, bijušo Satversmes tiesas tiesnesi Kristīni Krūmu, viņas radi, draugi un domubiedri – Ivars Indāns, Mārtiņš Paparinskis un Ieva Miļūna – ir nodibinājuši Kristīnes Krūmas piemiņas stipendiju. Stipendijas mērķis ir atbalstīt studijas LU Juridiskās fakultātes Maģistrantūras studiju programmā Tiesību zinātne un Rīgas Juridiskās augstskolas maģistrantūrā.

Stipendijas Rīgas Juridiskās augstskolas maģistrantūrai piešķiršanas kritēriji:

  • pretendents ir uzņemts Rīgas Juridiskās augstskolas maģistrantūrā;
  • pretendents ir izrādījis īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām.

Neformālais kritērijs: pretendentam ir ļoti labas sekmes tiesību zinātnē (vidējais vērtējums virs 8 ballēm).
Stipendijas apmērs: viena mācību maksas apmaksa EUR 5500 vai 3000/akadēmiskajā gadā.
Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar Rīgas Juridisko augstskolu.

Pieteikšanās Kristīnes Krūmas piemiņas stipendijai 2017./2018. mācību gadam sāksies 4. septembrī.

Kā ziedot?

Stipendiju administrē LU fonds. Ar LU fondu ir iespējams noslēgt ziedojuma līgumu. Ziedojumu ar atzīmi “Kristīnes Krūmas piemiņas stipendijas kods 1089” ir iespējams ieskaitīt vienā no LU fonda konta numuriem:

Nodibinājums „Latvijas Universitātes Fonds”
Reģ. Nr. 40003412490
K. Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
LV49HABA0551020757523 (multi valūtu konts)

Nordea banka
SWIFT kods: NDEALV2X
LV63NDEA0000082081982 (EUR)
LV03NDEA0000082081995 (USD)

SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
LV97UNLA0050006823928 (US dollar IBAN account)
LV89UNLA0002012469746 (EUR)

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt