RGSL

Piesakies

Pagājušajā nedēļa Bīriņu pilī notika trīs dienas garais 14. Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs par līdzdalības demokrātiju.  Līdz ar līdzdalības demokrātiju šogad izcelts tika arī temats par pašvaldību iekārtu.

Kā jau ierasts, Bīriņos pulcējās ar Latvijas tiesību jomu saistīti eksperti. Seminārā piedalījās tādi profesionāļi kā Rīgas Juridiskās augstskolas profesoreun Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Rīgas Juridiskās augstskolas goda profesors un Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits, politologs Ivars Ijabs, Rīgas Juridiskās Augstskolas vieslektors un advokātu biroja “COBALT” vadošais partneris Lauris Liepa, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, sociālantropologs un Kembridžas universitātes doktorantūras students Viesturs Celmiņš, Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners, Valsts Kancelejas direktors Jānis Citkovskis un Rīgas Juridiskās augstskolas bakalaura programmu direktore Inese Druviete.

Inese Druviete stāsta: “Bīriņu seminārs, kurā tiekas vadošie konstitucionālo tiesību eksperti un citi domātāji, kam tuva ideja par stipru Latvijas valsti, apmainoties ar viedokļiem par dažādiem tiesībpolitikas aspektiem, ir radījuši vienu no nozīmīgākajiem ideju apmaiņas forumiem Latvijā. Par dažādiem valsts attīstībai svarīgiem jautājumiem tiek spriests dažādu nozaru speciālistu diskusijās, kas nereti ieilgst līdz rīta gaismai. Daudzi Latvijai nozīmīgi jautājumi ir raduši risinājumus tieši Bīriņu seminārā, tāpēc RJA lepojas ar to, ka daudzi dalībnieki ir no “RJA ģimenes” un augstskola spēj sniegt savu artavu šajās diskusijās.”

Šīs vasaras semināru raksturoja tiesību zinātnes un citu sociālo zinātņu (sociālā antropoloģija, politoloģija, komunikāciju zinātne, ekonomika) kopēja saruna par līdzdalības demokrātijas pilnveidošanu un sekmēšanu. Tādējādi diskusijā tika parādīta nepieciešamība, kura Latvijā vēl nav pilnībā izprasta, pēc  starpdisciplināras pētniecības un studiju metodēm.  metožu pielietošana juridiskajā izglītībā.

Ar savu viedokli šajā jautājumā dalās Rīgas Juridiskās augstskolas profesoreun Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele: “Rīgas Juridiskā augstskola ir viena no retajām augstskolām Latvijā, kas darbojas tiesību zinātņu jomā, bet vienlaicīgi īsteno tieši starpdisciplināras studiju programmas un nebaidās meklēt un eksperimentēt šajā virzienā. Uz to tika norādīts arī Bīriņu seminārā.”

Semināru rīko “Publisko tiesību institūts,”  kurš izveidots 2000. gadā kā atklāts sabiedriskais fonds, 2005. gadā pārreģistrēts kā biedrība. Kā neformāla kopa biedrība faktiski darbojas kopš 1995. gada (pazīstama ar nosaukumu Dišlera biedrība), regulāri pulcējoties, lai apspriestu aktuālus valststiesību jautājumus. Rīgas Juridiskā augstskola lepojas, ka sniedz savu atbalstu Bīriņu domu apmaiņas forumam.

Lasīt vairāk ziņas

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt