RGSL

Piesakies
Jaunumi | 2. decembris, 2010
INTEC projekta seminārs RJA

2. decembris

INTEC projekta seminārs RJA

INTEC projekta ietvaros tika veikts pirmais izvērtējums būtiskām izmaiņām, kas skārušas integrācijas politiku vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Projekta mērķis bija sniegt detalizētu un ticamu informāciju par obligātiem nosacījumiem nacionālā integrācijas politikā, to saturu un ietekmi. Galvenie pētnieciskie jautājumi koncentrējās uz obligāto nosacījumu – integrācijas un naturalizācijas eksāmenu –  ieviešanu, izmaiņām un ietekmi uz imigrantu integrāciju.

Pētījuma gala ziņojums sniedz salīdzinošu politikas, prakses un datu analīzi par deviņām ES dalībvalstīm (Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Latvija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste). Lai izplatītu pētnieciskos rezultātus, starpziņojums par salīdzinošo pētījumu tika izplatīts starptautiskā konferencē 2010. gada oktobrī. Savukārt nacionālie ziņotāji rīko nacionālos seminārus valsts institūcijām un NVO, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Rīgas Juridiskā augstskola organizēja semināru 2010. gada 2. decembrī.

Lasīt vairāk ziņas

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt