Faculty

Inese Druviete Dr.iur.

Docent
European Union Law

Dr.iur. (University of Latvia, 2012)
LL.M (Riga Graduate  School of Law, 2003-2004)
Dipl.iur. (University of Latvia, 1997-2002)
B.sc.pol. (University of Latvia, 1997-2000)

Significant Professional Experience

 • 2018 – RGSL, Docent
 • 2014-2018 – RGSL Bachelor Programme Director, Docent
 • 2007-2013 – RGSL, Lecturer
 • 2005 – RGSL, Rector’s Assistant

 Current research

 • International Commercial Arbitration
 • Consumer law

Publications

 • Druviete Inese, Jūlija Jerņeva, Aravamudhan Ulaganathan Ravindran, “Disclosure of evidence in Central and Eastern European countries in light of the implementation of the Damages Directive“.  In: Yearbook of antitirust and regulatory studies.Vol. 2017, 10(15). University of Warszaw, 2017, pp. 197-223.
 • Druviete Inese, Selga Ēriks, “Investor-State Arbitration and the Hundreds of Latvian Arbitration Tribunals”. In: Pravni letopis, 2017. Ljubljana, 2017, pp.203-216.
 • Jerneva, J. and Druviete, I. (2017). Latvia. In: A. Piszcz (ed.), Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press.
 • Druviete I. Payday loans in Latvia: APR. In: Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju. Ljubljana: IUS Software, GV založba: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2017, pp. 93-102.
 • Druviete I. “Šķīrējtiesas priekšrocību teorētiskie un praktiskie aspekti nozares speciālistu skatījumā” – Aktuālas tiesību realizācijas problēmas; Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011, p. 70-82.
 • ”Pagaidu tiesību aizsardzības līdzekļu loma šķīrējtiesu veselībā” – Jurista Vārds, Nr.36 (631) 2010. gada 7. septembris
 • https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5080