Viesprofesori un vieslektori

Anna Vladimirova-Kryukova LL.M

Vieslektore
Datu aizsardzība

LL.M (Rīgas Juridiskā augstskola, 2012)
Bakalaurs tiesību zinātnēs (Maskavas Valsts starptautisko attiecību universitāte (MGIMO), 2011

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • Juriste, Law office “Spridzans” (since 2015)
 • Prakse Informācijas menedžmenta izpētes centrā, Ilinoisas Universitāte Čikāgā (2016)
 • Juriste, AS “BDO Latvia” (2014-2015)
 • Juriste, ZAB “VARUL” (2013-2014)
 • Juriste, ZAB “BDO Zelmenis & Liberte” (2012-2013)

Publikācijas

 • “Profils, “Like”, personas dati un īpašuma tiesības”, Ir, http://www.irlv.lv/2016/8/18/profils-like-personas-dati-un-ipasuma-tiesibas, 2016
 • “Vai bērniem ir tiesības uz savu datu aizsardzību internetā?”, Ir, http://www.irlv.lv/2016/8/12/vai-berniem-ir-tiesibas-uz-savu-datu-aizsardzibu-interneta, 2016
 • “”Panamas faili” kā indikators personas datu aizsardzības krīzei”, Ir, http://www.irlv.lv/2016/5/20/panamas-faili-ka-indikators-personas-datu-aizsardzibas-krizei, 2016
 • “Panamas lieta un personas datu aizsardzība ES”, Dienas Bizness, 2016
 • “Valūtas kontrole Krievijā: vai ir vērts turēt bankas kontu ārvalstīs?”, Dienas Bizness, 2016
 • “Defšorizācijas soļi Krievijā”, Dienas Bizness, 2015
 • “Vai Latvijas izglītības sistēma tiešām ir tik slikta, kā par to izsakās daži eksperti?”, sabiedrisko debašu portāls Alternatīvas Latvijā, 2013
 • “Kā Latvijai, esot ES dalībvalstij, vajadzētu veidot savu lauksaimniecību?”, sabiedrisko debašu portāls Alternatīvas Latvijā, 2012
 • “Right to Water and Sanitation: Step Forward or Burden?” (Konferences rakstu krājums:  Міжнародна науково-практична конференція “Весняні юридичні читання”; Весенние юридические чтения : Материалы Международной научно-практической конференции «Весенние юридические чтения» (2012.gada 27.-28.aprīlī, Harkova, Ukraina). – Х. : ИФИ, 2012. – 296 с.) lpp. 269-273, 2012
 • “Why should or should not the Guantanamo Bay detainees be afforded of the prisoners of war status?” (Konference rakstu krājums: Наукові читання, присвячені пям’яті В.М.Корецького: Зб. наук.праць/Киівський ун-т права НАН Украіни; [редкол: Шемшеченко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – К.: Від-во Европейського ун-ту, 2012. 444 с.), lpp. 428-430, 2012
 •  “Aizsardzība no aizsargiem”, (http://opec.ru/1335590.html), Expert Channel “Open Economy”, 2010
 •  “Modernizācijas sociālais pamats”, (http://opec.ru/1336267.html), Expert Channel “Open Economy”, 2010
 • “Ciņa par pieaugumu un vietu pasaules iekārtā”, (http://opec.ru/1340454.html), Expert Channel “Open Economy”, 2011