Viesprofesori un vieslektori

Barbara Žuromska LL.M

Vieslektore
Starptautiskās nodokļu tiesības

LL.M. Tiesības un finanses, Rīgas Juridiskā augstskola, 2014
Starptautiskā ekonomika un komerciālā diplomātija, Latvijas Universitāte, 2012

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Vecākā nodokļu konsultante, Deloitte Latvija, no 2014
  • Nodokļu konsultante, Deloitte Latvija, 2011 – 2014