Viesprofesori un vieslektori

Christopher Goddard M.Ed.

Vieslektors
Juridiskā angļu valoda

Maģistra grāds (M.Ed.) Šefildas Universitāte (UK) (2002).
Valodniecības institūts (Institute of Linguists) (Lielbritānija). Pēcdiploma grāds tulkošanā (franču¬-angļu) (1986)
Juristu biedrības advokāta kvalifikācijas eksāmeni (Law Society’s Solicitors’ Qualifying Examinations) (Lielbritānija) (bakalaura grāda ekvivalents) (1971)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

Laika posmā no 1965. līdz 1983.g. Christopher Goddard studēja Anglijas tiesības, ieguva tajās kvalifikāciju un tās praktizēja. Tad sekoja turpmāks studiju un mācību periods, kura rezultātā notika iesaistīšanās starptautiskos projektos Centrāleiropā un Austrumeiropā. Kā jurists lingvists viņš tulko juridiskos tekstus no franču, vācu un krievu valodām angļu valodā, rediģē juridiskos tekstus angļu valodā izdevēju un juridisko biroju vajadzībām. Viņš bijis konsultants juridiskajā lingvistikā Starptautiskajā Krimināltiesā Hāgā, kā arī ES juridiskās rakstības eksperts Valsts prokuratūrā, Tbilisi.

Kopš 1999. gada viņš cieši sadarbojas ar Rīgas Juridisko augstskolu (RJA). Viņš ir vadījis profesionālās tālākizglītības kursus juristiem, tiesnešiem, vecākajiem ierēdņiem, tulkotājiem, tulkiem un citiem. Viņa atbildības lokā ir juridisko prasmju attīstība un maģistra darba sagatavošanas elementi RJA.

Aktuālais pētniecības darbs

  • Doktora grāds juridiskajā lingvistikā (Laplandes Universitāte)

Publikācijas