Viesprofesori un vieslektori

Dārta Ūdre LL.M

Vieslektore
Salīdzinošās administratīvās tiesības

Master of Laws (University of Latvia, 2016) 
Bachelor of Laws (University of Latvia, 2014)
Erasmus Lifelong Learning Programme (Comenius University in Bratislava, 2013)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Judge's Assistant, The Supreme Court of The Republic of Latvia, The Department of Administrative Cases, Riga (Latvia), 22/08/2016–Present
  • Previously worked as a judge’s assistant in District and Regional Administrative Courts.

Aktuālais pētniecības darbs

  • Case law of The Supreme Court of the Republic of Latvia in construction law 
  • Official Journal of the Republic of Latvia in 21st century

Galvenās publikācijas

  • Freimane D. Administratīvie akti, kuri rada tiesiskas sekas vairākām noteiktām personām. Jurista Vārds, 24.04.2018., Nr. 17/18 (1023/1024), 13.-21.lpp.