Viesprofesori un vieslektori

Inese Freimane-Deksne LL.M

Vieslektore
Starptautiskās cilvēktiesību institūcijas; Starptautiskās publiskās tiesības

LL.M Starptautiskajās un Eiropas tiesībās (Rīgas Juridiskā augstskola, 2001)
Profesionālais maģistra grāds (Latvijas Universitāte, 2000)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Vieslektore (2019/2020), Žana Monē projekta koordinatore (2019), Rīgas Juridiskā augstskola
  • Padomniece – Tuvo Austrumu un Āfrikas valstu nodaļas vadītāja, Ārlietu ministrija
  • Padomniece – pārstāvniecības vadītāja vietniece, Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO (Ņujorkā)
  • Humanitāro jautājumu nodaļas vadītāja, Ārlietu ministrija
  • Otrā sekretāre – pārstāvniecības vadītāja vietniece, Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Padomē
  • ES tiesību nodaļas vadītāja (2005) un Otrā sekretāre (2003 – 2005), Ārlietu ministrija
  • Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vadītāja (2003) un juriste (2001-2003)

Aktuālais pētniecības darbs

  • ES integrācijas tiesiskie un konstitucionālie izaicinājumi; pamattiesību aizsardzība Eiropas Cilvēktiesību tiesas un ES Tiesas judikatūrā