Viesprofesori un vieslektori

Irēna Ņesterova Dr.iur.

Vieslektore
Privātums un datu aizsardzība

Tiesību zinātņu doktora grāds (Latvijas Universitāte, 2013)
Tiesību zinātņu maģistra grāds (Latvijas Universitāte, 2009)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • Pētniece, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, kopš 2018
 • Vadītāja, ICT Legal, kopš 2016  
 • Juriste, Valtera Genca advokātu birojs 2015-2016
 • Juriskonsulte, Tieslietu ministrija, Eiropas Savienības Tiesas departaments, 2011-2015
 • Pieaicinātā pasniedzēja, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, 2015
 • Pieaicinātā pasniedzēja, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte. 2013-2015
 • Juriste, SIA MWG, 2009-2011
 • Juriste, Zvērinātu advokātu birojs “Visa Vērte”, 2008-2009

Aktuālais pētniecības darbs

 • Pētniecības projekts par privātumu, drošību un ES datu aizsardzības tiesībām

Kursi un sertifikācija

 • Datu aizsardzības speciālista sertifikāts, Eiropas Publiskās administrācijas institūts (EIPA), Māstrihta, Nīderlande, 2018
 • Eiropas Datu aizsardzības vasaras skola, Eiropas tiesību akadēmija, Trīre, Vācija, 2018
 • Sertificēta datu aizsardzības speciālista sertifikāts, Datu valsts inspekcija, Latvija, 2017
 • Interneta tiesību vasaras skola, Ženēvas universitāte, Šveice, 2017

Cita pieredze

 • Diskusijas “Tālāk par intelektu: Kā nodrošināt mākslīgā intelekta atbildību?” [Beyond intelligence: how to make AI accountable] vadīšana NATO Stratēģiskās Komunikācijas Izcilības Centra (NATO Strategic Communications Centre of Excellence) rīkotajā ikgadējā starptautiskā konferencē Riga StartCom Dialogue, 11.06.2019
 • Vieslekcija “Changing Relationship between Privacy and Security in the Data Age: the Implications of the GDPR and European Case-law” (Mainīgās attiecības starp privātumu un drošību datu laikmetā: Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Eiropas tiesu prakses ietekme), Šefīldas universitāte, 05.03.2019
 • Dalība ar zinātnisko referātu “The Changing Relationship between Privacy and Security in the Data Age” starptautiskajā zinātniskajā konferencē Riga Readings in Social Sciences 2018 “Baltic Sea Region: One Hundred Years On”, kuru rīkoja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, 23.11.2019 .
 • Dalība ar zinātnisko referātu “Drošības jēdziens un ietekme uz datu aizsardzības tiesību attīstību” LU 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Juridiskās fakultātes Starptautisko publisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā, 27.02.2019.
 • Dalība ar zinātnisko referātu "Crisis of Privacy and Sacrifice of Personal Data in the Name of National Security: the CJEU Rulings Strengthening EU Data Protection Standards", Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas (European Society of International Law - ESIL) 12. ikgadējā konferencē 'How International Law Works in Times of Crisis?' Rīgā, Latvijā, 10.09.2016.
 • Dalība ar referātu “The Right to Privacy and Protection of Personal Data on the Internet: Implications of the Google Judgement” Latvijas Universitātes Starptautiskā zinātniskajā konferencē “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives – 2015”, Latvijas Universitātes Starptautiskā zinātniskajā konferencē “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives – 2015”, 12.06.2015. 

Galvenās publikācijas
Grāmatas

 • Crisis of Privacy and Sacrifice of Personal Data in the Name of National Security: The CJEU Rulings Strengthening EU Data Protection Standards. Ulrich, G., and I. Ziemele. (Eds.) How International Law Works in Times of Crisis. European Society of International Law Series. Oxford University Press, 2019
 • Datu aizsardzības tiesību pamati. Informācijas sabiedrības tiesības, U.Ķiņa zin. red., (2019 plānots)
 • ES Pamattiesību hartas ietekme uz ES krimināltiesību attīstību. Kriminālprocesa likumam - 10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Ā. Meikališas zin.red., Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2015

Pēdējie raksti

 • Sejas atpazīšanas tehnoloģijas un Vispārīgā datu aizsardzības regula. Jurista Vārds, 24.09.2019., Nr. 38.
 • Vispārīgajai datu aizsardzības regulai viens gads: ko varam mācīties no pirmās piemērošanas prakses ES. Jurista Vārds, 28.05.2019, Nr. 21.
 • Drošības jēdziens un ietekme uz datu aizsardzības tiesību attīstību. Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019
 • The Changing Relationship between Privacy and Security in the Data Age. Accepted for publication at the Proceeding of the international conference Riga Readings in Social Sciences (RRSS), 2018
 • ECT spriedums lietā Delfi pret Igauniju: internata ziņu portālu atbildība par lietotāju komentāriem. Jurista Vārds, 28.07.2015., Nr. 29.
 • Eiropas Savienības Tiesas spriedums Google Spain lietā: tiesības tikt aizmirstam un personas datu aizsardzība internetā. Jurista Vārds, 15.07.2014., Nr. 27.