Viesprofesori un vieslektori

Lauris Rasnačs PhD

Vieslektors
Līgumtiesības

PhD (Latvijas Universitāte, 2010)
Tiesību zinātņu maģistra grāds (Latvijas Universitāte, 2005)
Bakalaura grāds (Latvijas Universitāte, 2004)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

  • Attorney-at-Law, law firm “Rödl & Partner Legal”, since 2020
  • University of Latvia, Faculty of Law, since 2008
  • Attorney-at-Law, partner, law firm “ECOVIS CONVENTS”, 2010-2020

Galvenās publikācijas

  • Contract Law in Latvia, Torgāns K., Kārkliņš J., Mantrovs V., Rasnačs L., Wolters Kluwer, 2020, 
  • Latvijas Republikas Satversmes 34.panta komentārs. Rasnačs L., Baumane I. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Latvijas Vēstnesis, 2020, 554.–565.lpp.;
  • Potential improvements in the laws of the Republic of Latvia concerning the protection of the trade secrets. Rasnačs L. LU Akadēmiskais apgāds, 2019., 14 pages;
  • Regimes of Liability for Damages Caused by Abnormally Dangerous Activities. Rasnačs L. LU Akadēmiskais apgāds, 2019, pp 184–203.