Viesprofesori un vieslektori

Maija Āboliņa LL.M

Vieslektore
Banku un vērtspapīru tiesības


Master of Law (University of Latvia, 2010)
Bachelor of Law (University of Latvia, 2007)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

  • Deputy Head of Legal Department, Central Bank of Latvia, 2007 – present

Aktuālais pētniecības darbs 

  • Financial collateral