Viesprofesori un vieslektori

Maija Āboliņa LL.M

Vieslektore
Banku tiesības. Banku un finanšu tirgus tiesības


Master of Law (University of Latvia, 2010)
Bachelor of Law (University of Latvia, 2007)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

  • Deputy Head of Legal Department, Central Bank of Latvia, 2007 – present

Aktuālais pētniecības darbs 

  • Financial collateral