Viesprofesori un vieslektori

Otto Tabuns LL.M

Vieslektors
Starptautiskā drošība

Latvijas Universitāte
LL.M, Rīgas Juridiskā augstskola, 2014

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

  • Izpilddirektors, Baltijas drošības stratēģijas projekts, kopš 2017.g.
  • Vecākais eksperts, Aizsardzības ministrija, 2015-2018
  • Projektu koordinators, Latvijas prezidentūra ES Padomē, 2014-2015

Aktuālais pētniecības darbs

  • Baltic intraregional security/ Baltijas iekšreģionālā drošība
  • Franco-Russian security relations/ Francijas-Krievijas drošības attiecības

Galvenās publikācijas

  • Case of Jelgava, in Societal Security. Inclusion-exclusion dilemma. A portait of the Russian-speaking community in Latvia (ed. Ž. Ozoliņa), Zinātne, 2016, pp. 204-217