Viesprofesori un vieslektori

Rasmuss Filips Geks BSc

Vieslektors
Tiesu runa un juridiskā argumentācija

BSc (Stockholm School of Economics in Riga, 2017)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

  • Policy Analyst, Centre for Public Policy PROVIDUS, 2016 - now
  • Argumentation Trainer, Triviums apmācība, 2018 - now
  • Board Member, Latvian Debate Association “Quo tu domā?”, 2015 - now