Viesprofesori un vieslektori

Sandis Bērtaitis Mag.iur.

Vieslektors
Argumentācija un juridiskā spriešana. Tiesību fikozofija

Mg.iur. (Latvijas Universitāte, 2008)
Dipl.iur. (Latvijas Universitāte, 2005)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

 • Zvērināts advokāts un partneris juridiskajā birojā „Adversus”, no 2011. maija;
 • Zvērināts advokāts juridiskajā birojā „Liepa, Skopiņa/Borenius”, 2008.-2011;
 • Partneris juridiskajā birojā „Kļaviņš, Slaidiņš/LAWIN”, 2004.-2008.

Aktuālais pētniecības darbs

 • Tiesību filosofija un zinātnes filosofija

Publikācijas

 • Bukaldere I., Bērtaitis S. International Public Procurement (chapter regarding Latvia). Oxford University Press, Center for International Legal Studies, 11/2010;
 • Bērtaitis S. Division of the competence between public notaries and registry offices. Jurista Vārds, 03/2010;
 • Bērtaitis S., Oļevska I. Several notes on mediation and its implementation. Ifinanses.lv, 01/2010;
 • Andronova J., Bērtaitis S. Principles of commercial transactions. Ifinanses.lv, 12/2009;
 • Bērtaitis S. The Constitutional Court of Latvia revokes the Restrictions to land lease. Real Estate Newsletter, 10/2009;
 • Bērtaitis S. Determination of the lease amount in case of compulsory land lease. Jurista Vārds, 05/2009;
 • Bērtaitis S. What will be the mediation in Latvia? Saldo, 03/2009;
 • Bērtaitis S. The regulation of compulsory land lease should be revised. Saldo, 08/2008;
 • Bradautanu V. (Ed.). The enforcement of judgments in civil and commercial cases in the new EU member states. Law in transition online, European Bank for Reconstruction and Development, 11/2006.